Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

1. Lịch sử Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình ngày nay tiền thân là trường Y tá sơ cấp, được thành lập tháng 10/1958 trường đóng tại Tam toà- Thị xã Đồng Hới do Bác sĩ Trần Cầu, Trưởng ty kiêm Hiệu trưởng. Nhiệm vụ của trường : Đào tạo Y tá, dược tá , Nữ  hộ sinh cho y tế huyện, xã, công, nông, lâm trường, xí nghiệp và một số cơ quan.

Ngày 21/4/1964 Bộ y tế ra thông tư số 04/BYT-TT, cho phép các tỉnh, thành trên miền Bắc mở trường y sĩ. Cuối năm 1960 Trường Y sĩ Quảng Bình được thành lập trên cơ sở Trường Y tế sơ cấp nâng lên. Bác sĩ Phạm Kỉnh quyền Trưởng ty, kiêm Hiệu trưởng. Trường được tăng cường thêm môt số bác sĩ, dược sĩ, giáo viên dạy văn hoá, dạy chính trị  để đào tạo Y sĩ từ học sinh có bằng lớp 7 phổ thông và tiếp tục mở rộng diện đào tao y tá, nữ hộ sinh, dược tá cho xã , huyện. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, bổ túc chuyên môn trường còn đảm nhận bổ túc văn hoá cấp II cho cán bộ do Ty y tế chọn cử, được Ban tổ chức tỉnh duyệt đến học.

Sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước tháng 6/1976 ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên và khu vực Vĩnh Linh hợp nhất lấy tên là tỉnh Bình Trị Thiên, 3 trường Cán bộ Y tế Thừa Thiên Huế, Y sĩ Quảng Bình, Quảng Trị sát nhập lại thành trường Trung học Y tế Bình Trị Thiên. Nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo Y sỹ đa khoa, Nữ hộ sinh, Y tá điều dưỡng phục vụ trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Đến tháng 7/1989 tỉnh Quảng Bình được chia tách về lại vị trí điạ lý cũ, lúc này công tác đào tạo do sở Y tế tạm thời quản lý, phụ trách.  Ngày 10/01/1991 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định  số 16/ QĐ-UB thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ Y tế Quảng Bình do Bác sĩ Dương Viết Hoạ, Phó giám đốc Sở Y tế  kiêm Hiệu trưởng với biên chế của trường sử dụng bộ máy của Văn phòng sở và  03 cán bộ  chuyên trách điều hành công việc chủ yếu hàng ngày của trường.

Tháng 12 năm 1997 Trường Trung học Y tế Quảng Bình (nay là trường Trung cấp Y tế Quảng Bình) đuợc UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 1582/QĐ-UB ngày 12/12/1997 thành lập do Bác sĩ Phạm Đình Trung làm Hiệu trưởng. Bộ máy của nhà trường gồm 02 phòng: Tổ chức-Hành chính, Đào tạo và 02 bộ  môn: Y học Cơ sở lâm sàng và Y học cộng đồng-Dược, với biên chế 15 cán bộ giáo viên. Với nhiệm vụ là Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế cho tỉnh nhà bao gồm: đào tạo Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sĩ trung cấp, Y tá, dược tá và liên kết với các trường Đại học đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ đại học và sau đại học.

Tháng 01/2007 đến nay Trường trung cấp Y tế Quảng Bình do Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Thuỳ-Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Hiệu trưởng có 47 cán bộ, giáo viên với bộ máy gồm 04 phòng, 07 bộ môn. Trường đang triển khai thực hiện Đề án đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế giai đoan 2008-2012.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Tiểu khu 14, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3.827.143 - Email: Yteqb@quangbinh.edu.vn

3.Cơ sở vật chất 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Dược sĩ
Điều dưỡng
Hộ sinh
Y sĩ

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình tuyển sinh 270 chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

5. Cơ hội việc làm   

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image