Trường Trung cấp Vạn Tường

Trường Trung cấp Vạn Tường

Trường Trung cấp Vạn Tường

Trường Trung cấp Vạn Tường

1. Lịch sử Trường Trung cấp Vạn Tường

Trường Trung học chuyên nghiệp Kinh tế – Kỹ thuật Vạn Tường được thành lập theo quyết định số: 6577/QĐ-UB ngày 10/10/2001 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM. Trường là nơi cung cấp cho người học chương trình đào tạo về kỹ năng thực hành các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới.

Sau 5 năm đi vào hoạt động, trường đã đầu tư và nâng cấp về sơ sở vật chất. Với phương châm “Kiến thức vững chắc, thực hành thành thạo”, học sinh trường trung học chuyên nghiệp  tư thục  Kinh tế – Kỹ thuật Vạn Tường sau khi ra trường điều có việc làm ổn định.

Trong quá trình hình thành và phát triển, nhà trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề cao, kỹ năng tinh luyện, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; Luôn luôn lấy phương châm “Lý thuyết vững chắc – Thực hành thành thạo” là kim chỉ Nam cho sự tồn tại và phát triển của Trường Trung cấp chuyên nghiệp Kinh tế kỹ thuật Vạn Tường. Nhà trường phấn đấu cung cấp cho người học môi trường học tập tốt nhất, có tính chuyên môn sâu, đảm bảo cho người học có thể vững vàng và thích ứng nhanh với sự phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập.

Có thể nói, việc ra đời của trường Trung cấp chuyên nghiệp Kinh tế kỹ thuật Vạn Tường đã góp phần giải quyết được nhu cầu việc làm cho người lao động và đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Đây là nơi cung cấp cho người học chương trình đào tạo về kỹ năng thực hành các ngành Kinh tế, khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 469 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38 355 873 – 62 557 252 - Fax: (08) 38 308 263  - Email: ktktvantuong@hcm.vnn.vn

3.Cơ sở vật chất 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Khoa Kinh tế
Khoa CNTT
Khoa TKVP-DL
Khoa Thực phẩm
Khoa Y Dược

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Vạn Tường nghề tuyển sinh 1.650 chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Vạn Tường

5. Cơ hội việc làm  

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image