Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

1. Lịch sử Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức văn hoá và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch.

Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211) 3.861.380 - Email: thvhntvp@yahoo.com

3.Cơ sở vật chất 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Quản lý văn hóa
Du lịch
Thư viện
Mỹ thuật
Âm nhạc
Múa

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc tuyển sinh 320 chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

5. Cơ hội việc làm  

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image