Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai

Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai

Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Gia Lai

Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Gia Lai

1. Lịch sử Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai

Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Gia Lai được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1978 tại Quyết định số 186/VHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin và Quyết định số 21/QĐ-UB ngày 14 tháng 10 năm 1978 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai -Kon Tum về việc tiếp nhận và bàn giaoTrường
Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Tây Nguyên thuộc Bộ Văn hóa cho Sở Văn hóa thông tin tỉnh Gia Lai -Kon Tum ( nay là tỉnh Gia Lai ) trực tiếp quản lý;  là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, thực hiện nhiệm vụ đào tạo.  Mục tiêu của nhà trư­ờng: Đào tạo, bồi dưỡng các ngành nghiệp vụ văn hóa và các loại hình  nghệ thuật có trình độ trung cấp; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn vốn văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Tây Nguyên và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực nghiệp vụ văn hóa, và các loại hình  nghệ thuật để phục vụ giảng dạy và bảo tồn văn hóa dân tộc, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, được tổ chức và hoạt động theo “Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Nhiệm vụ của nhà trường:  Đào tạo các chuyên ngành Nghiệp vụ văn hóa, nghệ thuật ở trình độ trung cấp; Liên kết đào tạo đa ngành, đa hệ, đa trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; Nghiên cứu khoa học (NCKH) về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa và các loại hình nghệ thuật.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 140, Nguyễn Chí Thanh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (059) 3.748.280; 3.748.457  - Email: vhntdlgl@yahoo.com.vn

3.Cơ sở vật chất 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Âm nhạc
Hội họa
Múa
Quản lý văn hóa
Thư viện
Văn hóa du lịch

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai tuyển sinh 590 chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Gia Lai

5. Cơ hội việc làm   

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image