Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

1. Lịch sử Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Trường Trung cấp Kỹ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài gòn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm dạy nghề Quận 8 thành Trường Trung học nghề Quận 8, sau đó thay đổi danh xưng thành trường Trung học Kỹ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn và cuối cùng là Trường Trung cấp Kỹ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn với các căn cứ quyết định pháp lý sau đây:

-     Quyết định số 73/QĐ-UB ngày 06  tháng 8 năm 1985 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thành lập Trung Tâm Dạy Nghề Quận 8.

-     Quyết định số 3702/QĐ-UB-VX ngày 17  tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trung Tâm Dạy Nghề Quận 8 thành Trường Trung Học Nghề Quận 8 trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố.

-     Quyết định số 7346/QĐ-UB-VX ngày 30 tháng 11 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển trường Trung học nghề Quận 8 thành Trường Trung học Kỹ thuật v Nghiệp vụ Nam Sài Gòn trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo thành phố.

-     Quyết định số 2634/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thnh phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên trường Trung học Kỹ thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn thành Trường Trung Cấp Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Điện thoại:  (08)- 38.504.637 – 38.503.120 - Fax: (08).38.504.578 - Email: thktnvnamsaigon@namsaigon.edu.vn

3.Cơ sở vật chất 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Khoa Du Lịch
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Khoa Kinh tế
Khoa Y Dược
Khoa Cơ Khí Động Lực
Khoa Cơ khí – Xây Dựng
Khoa Điện – Điện tử
Khoa Công Nghệ May
Khoa Khoa Học Xã Hội
Khoa Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Pháp Lý
Khoa Phát triển cộng đồng

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn nghề 2.000 tuyển sinh chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image