Trường Trung cấp Kinh tế – Tài chính Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế – Tài chính Hà Nội

Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

1. Lịch sử Trường Trung cấp Kinh tế – Tài chính Hà Nội

Tiền thân là Trường Cán bộ tài chính tỉnh Hà Đông được thành lập từ năm 1961 với nhiệm vụ đào tạo cán bộ tài chính hệ sơ cấp và bồi dưỡng nghiệp vụ về tài chính- kế toán cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các lần thay đổi tên gọi, đến nay nhà trường chính thức mang tên: Trường Trung cấp Kinh tế- Tài chính Hà Nội.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04-39331853 – Fax: 04-39331865 – Email: tckinhtetaichinhhanoi@gmail.com

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Hạch toán kế toán
Tài chính tiền tệ

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kinh tế – Tài chính Hà Nội 1000 tuyển sinh chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kinh tế – Tài chính Hà Nội

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image