Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO

1. Lịch sử Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO

Căn cứ vào công văn số 4456/TCCB ngày 02/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý để UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định thành lập trường Trung học Dân lập Kinh tế – Kỹ thuật VISTCO; Quyết định số 1515/QĐ-CT ngày 10/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Đề án khả thi thành lập trường Trung học dân lập Kinh tế – Kỹ thuật VISTCO

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Tòa nhà 21, khu Đông Phát 2, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại: (037) 6.721. 960;  – Email: truongvistco@yahoo.com.vn

3.Cơ sở vật chất 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
Kế toán

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO tuyển sinh 280 chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật VISTCO

5. Cơ hội việc làm   

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image