Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Ninh

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Ninh

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh

1. Lịch sử Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Ninh

Trường Trung cấp  Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh là trường Trung cấp chuyên nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nguyên là trường trung học Trung học Nông Lâm Súc được thành lập từ năm 1965 nhằm đào tạo cán sự nông học và mục súc cho các tỉnh miền Đông Nam bộ. Sau giải phóng, trường do Tổng cục Nông nghiệp quản lý với tên trưởng là trường Trung học Nông nghiệp, đào tạo cán bộ trung cấp về trồng trọt, chăn nuôi thú y, ngư nghiệp, cơ khí nông nghiệp và thủy lợi cho các tỉnh Đông Nam bộ. Sau đó trường trực thuộc Sở Nông nghiệp. Từ năm 1996 trường do Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh chủ quản, trước xu thế đổi mới,trường mở rộng đa hệ, đa ngành. Năm 1996 trường đổi tên thành trường Trung học kinh tế kỹ thuật theo quyết định số 37/2002/QĐ-CT của UBND Tỉnh và từ ngày 27/02/2008 trường có tên là trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Ninh theo quyết định số 39/QĐ-UB của UBND Tỉnh, với sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ trung cấp, góp phần nâng cao dân trí  phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hôị.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Đường Trưng Nữ Vương, Ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (066) 3.849.332; 3.842.114 - Email: thktkttn.Tayninh@moet.edu.vn; tayninhktkt@gmail.com

3.Cơ sở vật chất 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Trồng trọt
Chăn nuôi
Tin học
Hạch toán kế toán
Tài chính tiền tệ
Quản lý đất đai

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Ninh tuyển sinh 440 chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Ninh

5. Cơ hội việc làm   

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image