Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

1. Lịch sử Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bình Định hiện nay, tiền thân là trường trung cấp Nông nghiệp Nghĩa Bình được thành lập theo Quyết định số 64/TCUB ngày 30/4/1976 của UBND cách mạng Tỉnh Nghĩa Bình (nay là UBND Tỉnh Bình Định), là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Sở NN và PTNT, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 27, Trần Thị Kỷ, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3.836.845  - Email: tcktkt.binhdinh@moet.edu.vn

3.Cơ sở vật chất 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Trung cấp …

B. Khoa, ngành đào tạo

Chăn nuôi thú y
Hạch toán kế toán
Quản lý đất đai
Công nghệ thông tin
Trồng trọt
Hành chính văn thư
Khuyến nông
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh du lịch
Thống kê
Nuôi trồng thuỷ sản

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định tuyển sinh 750 chỉ tiêu Trung cấp

D. Điểm chuẩn Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bình Định

5. Cơ hội việc làm   

Tìm trường Trường trung học dạy nghề , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image