Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Cao đẳng Y tế Hải Phòng

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

- Tháng 10/1959, Bộ Ytế ra quyết định giao phân hiệu của trường Cán bộ y tế trung ương cho Hải Phòng. Đến đầu năm 1960 trường Y sỹ Hải Phòng chính thức được thành lập.

- Năm 1963, Hải Phòng hợp nhất với tỉnh Kiến An thành Thành phố Hải Phòng, do đó trường Y sỹ Kiến An sát nhập với trường Y sỹ Hải Phòng đổi tiên là trường Cán bộ Y tế Hải Phòng do Bác sỹ Nguyễn Văn Khiêm làm Hiệu trưởng. Trường dạy cả bổ túc văn hóa cấp II và chuyên môn các lớp y sỹ nông thôn khóa 2, 3, 4 với 250 học sinh, sau đó chuyển thành trường Trung học y tế Hải Phòng.

- Tháng 3/2008 trường Trung học Y tế Hải Phòng được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng theo Quyết định số 1279 /QĐ- BGD&ĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là giai đoạn ổn định và phát triển của trường, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong nền giáo dục của nước nhà, cung cấp được cho địa phương, thành phố và đất nước những cán bộ y tế có năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt. Hiện nay Ban lãnh đạo nhà trường có 03 đồng chí:

Hiệu trưởng: Ths, Bs Trần Danh Phương.

Phó hiệu trưởng : Ths. Nguyễn Văn Bài;

Phó hiệu trưởng : Ts. Vũ Đức Long;

Bộ máy nhà trường gồm có 04 phòng chức năng và 06 khoa, bộ môn với tổng số 66 CBCNV và giáo viên. Trên 90% cán bộ giáo viên có trình độ Đại học và Cao đẳng, trong đó có khoảng 38% cán bộ có trình độ sau Đại học. Thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên được tiếp tục nâng cao trình độ về mọi mặt để công tác giảng dạy – phục vụ giảng dạy được tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong tình hình hội nhập, mở cửa của nền kinh tế hiện nay.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 169 Trần Đăng Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3719315 - Fax: 0313.717.400 - Email: lcdyte.haiphong@moet.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Điều dưỡng

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tuyển sinh 400 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image