Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Cao đẳng Y tế Hà Đông

Cao đẳng Y tế Hà Đông

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Ngày 31 tháng 10 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã ký ban hành Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Tây trên cơ sở Trường Trung học Y tế Hà Tây. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tây có nhiệm vụ: chuẩn bị đủ điều kiện để mở ngành đào tạo và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, gồm các chuyên ngành chủ yếu: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật viên y học; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04.33515244 - Fax:  04 33 515 812 - Email: tuyensinh@edunet.com.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Khoa học cơ bản
Khoa Y học cơ sở
Khoa Y học Lâm sàng và Cận lâm sàng
Khoa Y tế Công cộng
Khoa Dược

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tuyển sinh 400 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image