Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xuất phát từ yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm hạt nhân cho phong trào văn hóa – văn nghệ trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chủ trương đường lối – chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao trình độ chính trị tư tưởng cho nhân dân và xây dựng con người mới, nền văn hóa mới. Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày. Năm 1981, để đáp ứng yêu cầu cung cấp cán bộ quản lý và lực lượng hoạt động nghệ thuật của thành phố, Trường nâng cấp lên thành Trường Trung học Văn hoá Thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đổi tên Trường thành trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 20 năm thống nhất đất nước, đời sống kinh tế – xã hội và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, đòi hỏi phải có một lực lượng cán bộ văn hóa – văn nghệ vững vàng quan điểm chính trị, chuyên sâu về nghiệp vụ đủ sức đáp ứng các hoạt động văn hóa hết sức năng động của Thành phố và các tỉnh phía Nam. Ngày 21/8/1996, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định nâng cấp Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật thành phố  Hồ Chí Minh thành trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật thành phố  Hồ Chí Minh.

35 năm hình thành và phát triển, Trường luôn chú trọng việc bồi dưỡng về chuyên môn và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên; đa dạng hóa các loại hình đào tạo; nâng cao chất lượng giảng dạy; phát triển cơ sở vật chất; quan tâm phát huy tính chủ động trong học tập và rèn luyện của học sinh – sinh viên.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 05 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +(84.8) 39250991 / 39250991 – Fax: +(84.8) 8395883 – Email: info@vhnthcm.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Du lịch
Khoa Văn hóa
Khoa Âm nhạc
Khoa Mỹ thuật
Khoa Sân khấu

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh 500 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 07 Đạo diễn sân khấu S 17.5
2 08 Thiết kế công nghiệp H 16.5
3 09 Thiết kế thời trang H 16
4 11 Sư phạm âm nhạc N 16
5 12 Sư phạm mỹ thuật H 16
6 06 Diễn viên kịch – điện ảnh S 19.5
7 05 Thanh nhạc N 15
8 03 Kinh doanh xuất bản phẩm C 11
9 04 Quản lý văn hóa C 12.5
10 02 Khoa học thư viện C 11
11 01 Việt Nam học C 14


5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image