Trường Cao đẳng Phương Đông – Quảng Nam

Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam

Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam

Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam

Ngày 20/11/2007, thứ trưởng Bộ GDĐT Bành Tiến Long đã ký quyết định số 7459/QĐ-GDĐT về việc thành lập trường Cao Đẳng Phương Đông trên cơ sở trường THKT-KT Phương Đông tại Quảng Nam.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 03 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3810718, 2211670 - Email: tuyensinh@phuongdongqn.vn 

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Công nghệ Kĩ thuật điện
Công nghệ Kĩ thuật xây dựng
Kế toán
Quản trị Kinh doanh
Tài chính Ngân hàng

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Phương Đông – Quảng Nam 450 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Tên ngành Thời gian đào tạo Khối Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 3 Năm A 10
D1 10
Tài chính – Ngân hàng 3 Năm A 10
D1 10
Kế toán 3 Năm A 10
D1 10
Công nghệ Kĩ thuật điện 3 Năm A 10
Điều dưỡng 3 Năm B 11
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 3 Năm A 10

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Bạn hoặc ai đó đã góp ý từ máy tính này. Vì vậy, máy tính này đã hết quyền góp ý.

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image

Tin mới

© 2011 Địa điểm thi zzz.vn

Xây dựng và phát triển bởi tradiemthi.net