Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long

Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long

Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long

Thành lập theo quyết định số: 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 03/08/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Kinh Tế – Tài Chính Vĩnh Long.

Nhà Trường hiện có cơ cấu tổ chức như sau: (theo QĐ số 1711/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Long)

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 01B, Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (84.070) 3823.359 – 3823.443 - Fax: 08.389624741 - Email: daotao@vcef.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Kế Toán
Khoa Tài Chính
Khoa Quản trị
Khoa Toán – Tin học

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long tuyển sinh 700 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Vĩnh Long

Điểm chuẩn vào trương năm 2011:

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image