Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng

Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng

Trường cao đẳng Kinh tế – Kế họach Đà Nẵng được thành lập ngày 28/6/2001 theo Quyết định số 3858/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ Trường trung học Kế hoạch Kinh doanh Đà Nẵng (Tiền thân là Trường trung học nghiệp vụ Kế hoạch II do Ủy ban Kế hoạch nhà nước nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập ngày 03/7/1976). Hiện tại Trường trực thuộc Bộ chủ quản là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3734866 – 3734867 - Fax: (0511) 3842314 – Email: admin@cep.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Quản trị kinh doanh
Kế toán
Tài chính – Ngân hàng
Hệ thống thông tin quản lí
Tiếng Anh

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng

Điểm chuẩn vào trương năm 2010:

Tên ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Mức điểm
trúng tuyển NV1
1. Quản trị Kinh doanh 01 A, D1 Khối A: 10 điểm
Khối D1: 10 điểm
2. Kế toán 02 A, D1
3. Tài chính – Ngân hàng 03 A, D1
4. Hệ thống thông tin quản lý 04 A, D1
5. Tiếng Anh 05 D1

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image