Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II được thành lập sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng trên cơ sở của xí nghiệp Dệt Nhuộm Tô Châu – một xí nghiệp tư nhân bị phá sản. Ban đầu, Trường có tên là Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công nghiệp nhẹ theo quyết định số 92/CNn.CBĐT.B ngày 20 tháng 10 năm 1976 (được đổi tên từ Trường Phổ thông Công nghiệp do cơ quan Bộ Nội vụ ở Miền Nam bàn giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ). Trường được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung học nghiệp vụ Kinh tế, cán bộ Trung học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cơ điện và công nghiệp nhẹ (bao gồm các ngành nghề: Dệt, Da, may mặc, giấy, sành sứ, thủy tinh …) cho các đơn vị thuộc ngành Công nghiệp nhẹ ở các tỉnh phía Nam

Ngày 30 tháng 07 năm 1991 Trường được Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) chuyển đổi tên trường thành Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức (theo quyết định số 351/CNn-TCLĐ) với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học kinh tế và kỹ thuật các ngành nghề công nghiệp nhẹ, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh phục vụ các cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ, tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để kết hợp giáo dục và đào tạo với lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo để phù hợp với cơ chế quản lý mới dưới tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường.

Để có năng lực độc lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo hệ Cao đẳng kỹ thuật bảo đảm chất lượng, Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch chương trình đào tạo. Ngày 27 tháng 12 năm 2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II (theo quyết định số 5945/QĐ-BGD&ĐT-TCCB) trên cơ sở trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức. Trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Mục tiêu của trường là phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, nghiên cứu khoa học chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37312370 - Fax: (08) 3897 8501 - Email: phongdaotao.ces@gmail.com

3.Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của trường trong năm 2005 gồm có 34 phòng học lý thuyết chiếm diện tích 2.928 mét vuông, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện gồm 20 phòng với diện tích 3.518 mét vuông, diện tích nơi làm việc của khoa trường là 1082 mét vuông. Khu Ký túc xá với tổng diện tích 3.144m2. Định hướng phát triển đến năm 2010: Số phòng học lý thuyết là 160 phòng, chiếm diện tích 11.000m2; số phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện lên đến 54 phòng chiếm diện tích 13.000m2, diện tích nơi làm việc của khoa là 1.850m2. Khu ký túc xá với diện tích 10.000m2

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Công nghệ dệt, sợi
Công nghệ may
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
Công nghệ kĩ thuật ô tô
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kĩ thuật nhiệt
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ da giày
Công nghệ giấy và bột giấy
Công nghệ kĩ thuật hóa học
Công nghệ thông tin

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 400 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn vào trương năm 2011:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 18 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt – Lạnh) A 13
2 19 Tài chính – Ngân hàng A.D1 18
3 14 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A 13
4 17 Công nghệ kỹ thuật ô tô A 13
5 15 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 13
6 13 Công nghệ may – Thiết kế thời trang A 13
7 12 Quản trị kinh doanh A.D1 18
8 4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 13
9 5 Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử A 13
10 11 Công nghệ thông tin A 13
11 10 Kế toán A.D1 18
12 9 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 10
13 7 Công nghệ da giày A 10
14 8 Công nghệ giấy và bột giấy A 10
15 1 Công nghệ dệt. sợi A 10
16 3 Công nghệ chế tạo máy A 13

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image