Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận

Tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Bình Thuận. Năm 1992, tỉnh Thuận Hải được chia tách thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, trường Trung học Sư phạm Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-UBBT ngày 13/8/1992 của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Đến ngày 13/12/2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3519/QĐ-BGDĐT-TCCB nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm, trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận. Địa điểm của trường đặt tại 205 đường Lê Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trường Trung học Kinh tế – Kĩ thuật Tôn Đức Thắng

Tiền thân là Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề được thành lập vào ngày 13/8/1992. Ngày 01/9/2004, Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế – Kĩ thuật Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 3817/QĐ-CTUBBT của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Địa điểm của trường đặt tại 38 đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Thuận

Tiền thân là Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng tại chức tỉnh Thuận Hải được thành lập theo Quyết định số 1091/QĐ-UB-TH ngày 21/10/1983 của UBND tỉnh Thuận Hải, trực thuộc UBND tỉnh Thuận Hải.

Năm 1992, tỉnh Thuận Hải được chia tách thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 256/QĐ-UB-BT ngày 30/7/1992 của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

Năm 2001, hợp nhất với các cơ sở giáo dục-đào tạo khác trong tỉnh, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1836/QĐ-CTUBBT của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Địa điểm của trường đặt tại 186 đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 205 Lê Lợi, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (062) 3822769 - Fax: (062)3830609 - Email: cdcdbt@btu.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Sư phạm
Khoa Kinh tế – Kỹ thuật – Công nghệ
Khoa Giáo dục Chính trị
Khoa Du lịch- Văn Hóa
Khoa Ngoại ngữ

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tuyển sinh 850 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Điểm chuẩn vào trương năm 2011:

Chuyên ngành Mã ngành Khối tuyển Điểm sàn
Công nghệ thông tin 01 A 10
Quản trị Văn phòng 03 C 11
Văn hóa – Du lịch 05 C, D1 11
Quản trị Kinh doanh 06 A, D1 10
Công nghệ Sau thu hoạch 09 A 10
B 11
Nông lâm kết hợp 10 A 10
B 11
Sư phạm Toán – Tin 11 A 10
Sư phạm Lý – Kỹ thuật công nghiệp 12 A 10
Sư phạm Sinh – Hóa 13 B 11
Sư phạm Thể dục – Công tác Đội 14 T
Sư phạm Mỹ thuật – Âm nhạc 15 H
Sư phạm Tiểu học 16 A 10
C 11
Sư phạm Mầm non 17 M

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image