Trường Cao đẳng Bến Tre

Trường Cao đẳng Bến Tre

Cao đẳng Bến Tre

Cao đẳng Bến Tre

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Bến Tre

Tháng 12 năm 2003, UBND Tỉnh đã phê duyệt Đề án thành lập trường CĐ Bến Tre. Đề án có sự đóng góp trí tuệ của nhiều ban ngành trong Tỉnh với tinh thần cộng đồng trách nhiệm và và với sự nhất trí cao. Những luận chứng trong Đề án đã nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập mới Trường CĐ Bến Tre trên cơ sở hợp nhất ba trường thành viên: Trường CĐ Sư phạm Bến Tre, trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Bến Tre và trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Bến Tre.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075. 822304 - Fax: 075. 820103 – Email: tuyensinhbtr@yahoo.com.vn

3.Cơ sở vật chất

Trường có 03 cơ sở với tổng diện tích trên  12 hecta.
 Gồm:

  • Cơ sở 1: 81.507 m2.
  • Cơ sở 2: 22.595 m2.
  • Cơ sở 3: 2.480 m2.

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Sư Phạm
Khoa Khoa học Tự nhiên
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
Khoa Giáo dục Thể chất – Giáo dục quốc phòng và An ninh
Khoa Tại chức – Bồi dưỡng
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Khoa Kỹ thuật – Công nghiệp
Khoa Lí luận chính trị
Khoa Kinh tế Tài chính
Khoa Nông Lâm Thủy sản

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển sinh 780 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Bến Tre

Điểm chuẩn vào trường năm 201o:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 01 - Giáo dục Mầm Non M,D1 10
2 02 - Tiếng Anh D1 10
3 03 - Tin học A 10
4 04 - Công nghệ kĩ thuật điện A 10
5 05 - Công nghệ kĩ thuật xây dựng A 10
6 06 - Công nghệ kĩ thuật ô tô A 10
7 07 - Kế toán A 10
8 08 - Quản trị kinh doanh A 10
9 09 - Chế biến thủy sản A 10
10 09 - Chế biến thủy sản B 11
11 10 - Nuôi trồng thủy sản B 11
12 11 - Việt Nam học (Văn hóa – du lịch) C 11
13 12 - Tài chính ngân hàng A 10
14 13 - Giáo dục Tiểu học A,D 10
15 13 - Giáo dục Tiểu học C 11


5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image