Trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

1. Lịch sử  Trường  Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Năm 1956, trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời với hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây phương, bao gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc. Năm 1975 đổi tên thành Trường Quốc Gia Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 1981. Đến nay, trường đã có hơn 50 chuyên ngành đào tạo về Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy, Lý thuyết âm nhạc, Sư phạm âm nhạc và Biểu diễn Khí nhạc, Thanh nhạc…

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38298646

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, ..

B. Khoa, ngành đào tạo:

Sáo trúc
Đàn tranh
Đàn bầu
Đàn nguyệt
Đàn tỳ bà
Đàn nhị
Đàn tam thập lục
Âm nhạc học
Sáng tác âm nhạc
Chỉ huy hợp xướng
Chỉ huy dàn nhạc
Piano
Violon
Violon Alto
Violoncelle
Contrebasse
Harpe
Flûte
Hautbois
Clarinette
Basson
Cor
Trompette
Trombone
Gõ Giao hưởng
Accordéon
Guitare
Thanh nhạc

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 150 chỉ tiêu

D. Điểm chuẩn Trường  Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Dưới đây là điểm chuẩn chuyên ngành 1

Chuyên ngành Bc hc Tng đim Chuyên môn
Sáo trúc trung cp 4 năm 18.5 8.5
Tranh trung cp 4 năm 21.5 8.5
Bu trung cp 4 năm 21.5 8
Âm nhc hc trung cp 4 năm 21.5 8
Sáng tác trung cp 4 năm 21.5 7.5
Piano trung cp 4 năm 24.5 8.5
Violon trung cp 4 năm 20.5 8
Violon Alto trung cp 4 năm 15.5 7
Violoncelle trung cp 4 năm 19 7
Contrebasse trung cp 4 năm 20 7
Tuba trung cp 4 năm 23 9
Clarinette trung cp 4 năm 24 9
Basson trung cp 4 năm 23.5 9
Cor trung cp 4 năm 25 9
Trompette trung cp 4 năm 23 9
Trombone trung cp 4 năm 19.5 9
Gõ giao hưởng trung cp 4 năm 21.5 9
Guitare trung cp 4 năm 19 8
Thanh nhc trung cp 4 năm 19 7.5
Saxophone trung cp 4 năm 20.5 8
Gõ nhc nh trung cp 4 năm 21.5 8
Orgue đin t trung cp 4 năm 19.5 7
Nh trung cp dài hn 6 năm 22 9
Piano trung cp dài hn 9 năm 19 8.5
Violon trung cp dài hn 9 năm 20 8
Cor trung cp dài hn 7 năm 22.5 9
Guitar trung cp dài hn 7 năm 18.5 7
Orgue đin t trung cp dài hn 7 năm 23 8
Sáo trúc đại hc 4 năm 25.5 8.5
Tranh đại hc 4 năm 25 8
Bu đại hc 4 năm 24 8
Nh đại hc 4 năm 30 8.5
Tam thp lc đại hc 4 năm 25.5 9
Âm nhc hc đại hc 4 năm 28 7.5
Sáng tác đại hc 4 năm 29 8
Chỉ huy hp xướng đại hc 4 năm 33.5 8.5
Chỉ huy dàn nhc đại hc 4 năm 30.5 8.5
Piano đại hc 4 năm 29.5 8.5
Violon đại hc 4 năm 32 8
Violon Alto đại hc 4 năm 31 8
Harpe đại hc 4 năm 25.5 8.5
Clarinette đại hc 4 năm 31 8
Trompette đại hc 4 năm 31 9
Gõ giao hưởng đại hc 4 năm 31 8
Guitar đại hc 4 năm 23 8.5
Thanh nhc đại hc 4 năm 18.5 7
Âm nhc hc đại hc 2 năm 19.5 7.5

Đim chun chuyên ngành 2:

Chuyên ngành Bc hc Tng đim Chuyên môn
Sáo trúc trung cp 4 năm 25 8.5
Tranh trung cp 4 năm 23 8.5
Tỳ bà trung cp 4 năm 26 8.5
Guitar dân tc trung cp 4 năm 20.5 8.5
Violon Alto trung cp 4 năm 25 8.5
Violoncelle trung cp 4 năm 25 8.5
Clarinette trung cp 4 năm 27 9
Cor trung cp 4 năm 23 9

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image