Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

1. Lịch sử  Trường  Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tiền thân của Trường là trường Trung học Y tế Thành phố, đảm nhận công tác đào tạo điều dưỡng trung cấp và nữ hộ sinh.

Ngày 15/3/1989, với quyết định số 59/CT của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã cho phép thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm chính thức nằm trong hệ thống các trường đại học của Việt nam.

Nguoi dat nen mong va la cha de cua Truong la Bs Duong Quang Trung, luc do la Giam doc So Y te TP. HCM.

The manh cua nha truong la tuyen cac sinh vien ho khau thanh pho, hoc tap va thuc hanh tai cac Bv cua thanh pho (thuoc So Y te quan ly). Hon nua, Chu nhiem cac Bo mon thuong la Giam doc, Pho Giam doc, hay Gs dau nganh ve linh vuc do. Giao vien thinh giang tu cac Bv va Dai hoc Y duoc, gop phan thanh cong cho viec GIang day

Viec quan he mat thiet voi cac Gs, Bs, hoi doan cua Phap, Bi da giup do nha truong rat nhieu.

Phuong dien dao tao Y te cong dong ‘Public Health, hay Sante communautaire) la the manh, vi da so cac Giang vien da duoc dao tao tu Thai Lan, la Can bo quan ly cua So va Cac Bv, cac TTYT.

La con de cua UBND TP va So Y Te, dao tao nham phuc vu suc khoe cho nhan dan thanh pho.

Tháng 9/1989, Trung tâm sáp nhập thêm cơ sở 520-Nguyễn Tri Phương (do Học viện Quân y chuyển giao), Trung tâm bắt đầu giảng dạy niên khóa đầu tiên

Ngày 7/1/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 24/QĐ-TTg đổi tên Trung tâm thành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 86/2 Thành Thái, phường 12 quận 10 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  38652435 – Fax: 38650025 - Email: info@pnt.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Bác sĩ đa khoa
Điều dưỡng

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh 500 chỉ tiêu Đại học

D. Điểm chuẩn Trường  Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Ngành Bác sĩ đa khoa:

Nhóm Đối tượng KH3 KV2 KV2 - NT KV1  Tổng cộng
III 22 21,5 21 20,5
II 21 20,5 20 19,5
I 20 19,5 19 18,5
Tổng cộng 437

Ngành Cử nhân Điều dưỡng:

Nhóm Đối tượng KV3 KV2 KV2 -NT KV1 Tổng Điểm
III 18 17,5 17 16,5
II 17 16,5 16 15,5
I 16 15,5 15 14,5
Tổng cộng 82

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image