Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Tôn Đức Thắng

1. Lịch sử  Trường  Đại học Tôn Đức Thắng

Tiền thân của Trường đại học Tôn Đức Thắng là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, được thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, đầu tư và lãnh đạo trực tiếp thông qua Hội đồng quản trị nhà trường do Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đương nhiệm qua các thời kỳ là Chủ tịch.

Mục tiêu thành lập trường được xác định ngay từ đầu và ngày càng thể hiện rõ trong quá trình phát triển là: Thực hiện chương trình 17/TU và (Chỉ thị 13) của Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh về việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân của thành phố; phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Góp phần đào tạo nhân tài, nhân lực, phát triển hoạt động nghiên cứu để phục vụ hệ thống sản xuất, xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.

Với sự tăng trưởng ngày càng nhanh, để trường có pháp nhân phù hợp bản chất thực của nó (là trường của Tổ chức công đoàn và hoàn toàn không có yếu tố tư nhân); ngày 28/01/2003, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/2003/TTg-QĐ chuyển đổi pháp nhân của trường thành Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 11/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 747/TTg-QĐ đổi tên Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường đại học Tôn Đức Thắng và chuyển về trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhiệm vụ của trường là đào tạo mới và đào tạo lại lực lượng lao động; nâng cao dân trí và góp phần bồi dưỡng nhân tài nói chung, phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố Hồ Chí Minh; góp phần cung ứng nhân lực và nghiên cứu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, Trường đại học Tôn Đức Thắng còn có nhiệm vụ thực hiện những nội dung trong Nghị quyết của Đại hội VII Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh: “Đào tạo, bồi dưỡng chính trị, văn hoá, nghề nghiệp cho công nhân lao động, vừa góp phần trí thức hoá đội ngũ công nhân, vừa là đầu mối thực hiện công tác nghiên cứu khoa học về công nhân, viên chức, lao động” (trang 66, Văn kiện Đại hội). Mở rộng và phát triển trường thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu đa chức năng, có uy tín trong nước và quốc tế, với định hướng trở thành Đại học nghiên cứu.

Nguồn vốn đầu tư cơ bản của trường đến nay là vốn của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dưới hình thức chi trả lãi vốn vay kích cầu của trường. Chi thường xuyên vận động từ nguồn học phí ứng trước của người học. Hoạt động tài chính của trường luôn thực hiện đúng các Qui định của nhà nước, của Hội đồng quản trị nhà trường và được kiểm toán chặt chẽ hàng năm.

Phương châm hoạt động của trường: “Vì sự phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững”. Triết lý hoạt động: “Chất lượng và Tin cậy”. Nguyên tắc hoạt động: “Hiệu quả, Công bằng và Ổn định”.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hố Chí Minh.
Điện thoại: (08) 37 755 035 - 39970941 – Fax: 08. 39971065 - Email: dhtonducthang@tdt.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

Trụ sở chính của Trường đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng trên diện tích 10 ha tọa lạc tại Phường Tân Phong, Quận 7 (Khu Nam Sài Gòn theo quyết định giao đất số 1479/QĐ-UBND), trên trục lộ chính Bắc – Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đã được khởi công vào ngày 27 tháng 7 năm 2008. Quá trình thi công được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2008 –>2009, giai đoạn 2 từ tháng 10/2009 –> tháng 4/2011.

Hiện tại trường đang tổ chức đào tạo tại 4 cơ sở:

  1. Cơ sở chính hiện nay: Cơ sở Tân Phong – Quận 7: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hố Chí Minh.
  2. Cơ sở số 98, Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hố Chí Minh.
  3. Cơ sở Nha Trang: Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  4. Cơ sở Cà Mau: Đường Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Thư viện có tổng diện tích 1.454 m2 và hệ thống thông tin trên 600 máy tính nối mạng internet bảo đảm nhu cầu học tập của sinh viên, nhu cầu khai thác thông tin toàn cầu và nhu cầu hoạt động nội bộ của nhà trường.
Hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành phục vụ các ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ thuật công trình, Công nghệ Hóa học, Công nghệ Sinh học, Công nghệ máy tính,… đáp ứng tích cực mục tiêu định hướng thực hành trong đào tạo của nhà trường.

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Ngành đào tạo:

Khoa học máy tính
Toán ứng dụng
Kỹ thuật điện, điện tử
Bảo hộ lao động
Kỹ thuật công trình xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Qui hoạch vùng và đô thị
Kỹ thuật hóa học
Khoa học môi trường
Công nghệ sinh học
Tài chính ngân hàng
Kế toán
Quản trị kinh doanh
QTKD chuyên ngành QTKD quốc tế
QTKD chuyên ngành nhà hàng - khách sạn
Quan hệ lao động
Xã hội học
Việt Nam học
Ngôn ngữ Anh
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Trung Quốc chuyên ngành Trung – Anh
Thiết kế công nghiệp

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 2.590 chỉ tiêu vào hệ Đại học và 620 chỉ tiêu vào hệ Cao đẳng.

D. Điểm chuẩn Trường  Đại học Tôn Đức Thắng

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

101

Khoa học máy tính 14 A, D1

2

102

Toán ứng dụng 13 A

3

103

Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển 13 A

4

104

Bảo hộ lao động 13 A, 14 B

5

105

Kỹ thuật công trình xây dựng 16 A

6

106

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 13 A

7

107

Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường) 13 A, 14 B

8

108

Qui hoạch vùng và đô thị 14 A, 15 V

9

201

Kỹ thuật hóa học 13 A, 15 B

10

300

Khoa học môi trường 15 A, B

11

301

Công nghệ sinh học 15 A, 16 B

12

401

Tài chính ngân hàng 17 A, D1

13

402

Kế toán 16 A, D1

14

403

Quản trị kinh doanh 16 A, D1

15

404

QTKD chuyên ngành QTKD quốc tế 16 A, D1

16

405

QTKD chuyên ngành nhà hàng – khách sạn 16 A, D1

17

406

Quan hệ lao động 13 A, D1

18

501

Xã hội học 13 A, D1 , 14C

19

502

Việt Nam học (ch/ ngành hướng dẫn Du Lịch) 13 A, D1, 14 C

20

701

Ngôn ngữ Anh 15 D1

21

704

Tiếng Trung Quốc 14 D1, D4

22

707

Tiếng Trung Quốc chuyên ngànhTrung – Anh 14 D1, D4

23

800

Thiết kế công nghiệp 18,5 H
2 môn năng khiếu ≥ 5,0 điểm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image