Trường Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn

Đại học Quy Nhơn

Đại học Quy Nhơn

1. Lịch sử  Trường  Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn là trường đại học đa ngành, là trung tâm nghiên cứu ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ, là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tiền thân của Trường Đại học Quy Nhơn là Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được thành lập năm 1977. Ngày 30 tháng 10 năm 2003, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được đổi tên thành Trường Đại học Quy Nhơn. Cơ sở chính của trường có diện tích gần 14 ha tại thành phố Quy Nhơn. Đây là một trường đào tạo đa lĩnh vực cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là các chuyên ngành sư phạm.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn,  tỉnh Bình Định
Điện thoại: (84-56) 3846156 – Fax: (84-56) 3846089  – Email: dhqn@qnu.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

Hệ thống giảng đường của Trường có 102 phòng học đủ đáp ứng quy mô đào tạo 15.000 sinh viên. Năm 2000, Trường thành lập Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành gồm 100 phòng , mỗi phòng 50m. Thư viện điện tử của Trường đã và đang sử dụng có hiệu quả. Đến năm 2010, Trường đã có 6 KTX phục vụ nơi ở và sinh hoạt cho 4.000 sinh viên, 1 nhà ăn của sinh viên mới được xây dựng.

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, ..

B. Khoa, ngành đào tạo:

Sư phạm Toán học
Sư phạm Vật lí
Sư phạm kĩ thuật công nghiệp
Sư phạm Hóa học
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Lịch sử
Sư phạm Địa lí
Giáo dục chính trị
Tâm lí học giáo dục
Sư phạm Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học
Giáo dục thể chất
Giáo dục mầm non
Giáo dục đặc biệt
Sư phạm Tin học
Toán học
Công nghệ thông tin
Vật lí học
Hóa học
Sinh học
Quản lí đất đai
Địa lí tự nhiên
Văn học
Lịch sử
Công tác xã hội
Việt Nam học
Quản lí nhà nước (Hành chính học)
Ngôn ngữ Anh
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Kế toán
Tài chính – Ngân hàng
Kĩ thuật điện, điện tử
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ kĩ thuật xây dựng
Nông học
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 4.550 chỉ tiêu Đại học và Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường  Đại học Quy Nhơn

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Khối Điểm trúng tuyển
1 101 Sư phạm Toán học A 16.0
2 102 Sư phạm Vật lí A 14.5
3 103 Sư phạm kĩ thuật công nghiệp A 14.5
4 201 Sư phạm Hóa học A 15.5
5 301 Sư phạm Sinh học B 15.0
6 601 Sư phạm Ngữ văn C 16.0
7 602 Sư phạm Lịch sử C 14.0
8 603 Sư phạm Địa lí A 13.0
C 14.0
9 604 Giáo dục chính trị C 14.0
10 605 Tâm lí học giáo dục B 14.0
C 14.0
11 701 Sư phạm Tiếng Anh D1 16.0
12 901 Giáo dục Tiểu học A 14.0
C 15.0
13 902 Giáo dục thể chất T 18.5
14 903 Giáo dục mầm non M 16.0
15 904 Giáo dục đặc biệt D1 16.0
M 16.0
16 113 Sư phạm Tin học A 13.0
17 104 Toán học A 13.0
18 105 Công nghệ thông tin A 13.0
D1 13.0
19 106 Vật lí học A 13.0
20 202 Hóa học A 13.0
21 302 Sinh học B 14.0
22 203 Quản lí đất đai A 13.0
B 14.0
D1 13.0
23 204 Địa lí tự nhiên A 13.0
B 14.0
D1 13.0
24 606 Văn học C 14.0
25 607 Lịch sử C 14.0
26 608 Công tác xã hội C 14.0
D1 13.0
27 609 Việt Nam học C 14.0
D1 13.0
28 610 Quản lí nhà nước (Hành chính học) A 13.0
C 14.0
29 751 Ngôn ngữ Anh D1 13.0
30 401 Quản trị kinh doanh A 13.0
D1 13.0
31 403 Kinh tế A 13.0
D1 13.0
32 404 Kế toán A 13.0
D1 13.0
33 405 Tài chính - Ngân hàng A 13.0
D1 13.0
34 107 Kĩ thuật điện, điện tử A 13.0
35 108 Kĩ thuật điện tử, truyền thông A 13.0
36 112 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A 13.0
37 303 Nông học B 14.0
38 205 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học A 13.0

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image