Trường Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế

Trường Đại học Nghệ thuật   - ĐH Huế

Đại học Nghệ thuật Huế

Đại học Nghệ thuật Huế

1. Lịch sử Trường Đại học Nghệ thuật   - ĐH Huế

Trường Đại học Nghệ thuật Huế là một trong bảy thành viên của Đại học Huế, được hình thành từ sự hợp nhất 2 trường: Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế ( thành lập năm 1957 ) và trường Quốc Gia Âm Nhạc – Kịch Nghệ Huế ( thành lập năm 1962 ). Năm 1986, Bộ Văn Hóa Thông tin (cũ ) quyêt định sát nhập 2 trường và đổi tên thành trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế. Từ 1994 theo Nghị định 30/CP ngày 4/4/1994 của Thủ tướng chính phủ, trường đổi tên thành Đại học Nghệ thuật Huế, trường thành viên của Đại học Huế, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  10 Tô Ngọc Vân, Huế
Điện thoại: 054.3522315. Fax: 054.3527405- Email: hue-dhnt@dng.vnn.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Ngành đào tạo:

Hội họa
Điêu khắc
Sư phạm Mĩ thuật
Mĩ thuật ứng dụng
Đồ họa

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường Đại học Nghệ thuật  – ĐH Huế tuyển sinh 170 chỉ tiêu

D. Điểm chuẩnTrường Đại học Nghệ thuật   - ĐH Huế

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Ngành Khối thi Điểm trúng tuyển
 Hội họa H 25
 Điêu khắc H 27.5
 Sư phạm Mĩ thuật H 32.5
 Mĩ thuật ứng dụng H 33
 Đồ họa H 24

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image