Trường Đại học Luật TP. HCM

Trường Đại học Luật TP. HCM

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

1. Lịch sử  Trường  Đại học Luật TP. HCM

Năm 1982, sau khi tái thành lập Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 199-QĐ/ĐT ngày 16/10/1982 về việc thành lập Trường Trung học Pháp lý TP Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cán bộ tư pháp trước đây. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp pháp lý.

Từ năm 1983 -1988, Trường phối hợp với Trường Đại học Pháp lý Hà Nội mở lớp đại học pháp lý.

Ngày 25/12/1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 357-CT về việc thành lập Phân hiệu Đại học Pháp lý TP Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tư pháp. Phân hiệu có nhiệm vụ phối hợp với Trường Đại học Pháp lý Hà Nội đào tạo cán bộ có trình độ đại học pháp lý cho các tỉnh phía Nam.

Ngày 6/7/1993, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TC về việc đổi tên Phân hiệu Đại học Pháp lý TP Hồ Chí Minh thành Phân hiệu Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Ngày 30/3/1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo ký Quyết định số 1234/GD&ĐT thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Luật TPHCM và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp TPHCM.

Ngày 10/10/2000, Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg tách Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  Số 328/5 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại:  (08)38262208-112

3.Cơ sở vật chất

Trường có 3 cơ sở đào tạo:

Trụ sở chính nằm tại: 2-4 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở 2 tại:  Số 328/5 Quốc lộ 13, Bình Triệu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Cơ sở 3 tại: đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, Quận 7 ,Thành phố Hồ Chí Minh.

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, ..

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Luật Dân sự
Khoa Luật Hình sự
Khoa Luật Hành chính
Khoa Luật Quốc tế
Khoa Luật Thương mại
Khoa Khoa học cơ bản
Khoa Quản trị

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Luật TP. HCM tuyển sinh 1.670 chỉ tiêu.

D. Điểm chuẩn Trường  Đại học Luật TP. HCM

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Đối vi  ngành Lut

Đim chun xét tuyn vào chuyên ngành Lut Thương mi, Lut Dân sự và Lut Quc tế

STT Khi thi Đim xét tuyn nguyn vng 1
1 A 15.5
2 C 17.5
3 D1 16.0
4 D3 15.5

Đim chun xét tuyn theo NV1 ca các chuyên ngành Lut Hình sự và Lut Hành chính

STT Khi thi Đim xét tuyn nguyn vng 1
1 A 15.0
2 C 17.0
3 D1 15.5
4 D3 15.5

Đim chun xét tuyđối vi ngành Qun trị kinh doanh

STT Khi thi Xét tuyn nguyn vng 1
1 A 15.0
2 D1 16.0
3 D3 15.5

Đim chun xét tuyđối vi ngành Qun trị - Lut:

STT Khi thi Đim xét tuyn nguyn vng 1
1 A 15.0
2 D1 15.5
3 D3 15.5

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image