Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế - Tài chính Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế - Tài chính Hồ Chí Minh

1. Lịch sử  Trường  Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh: University of Economics and Finance, gọi tắt là UEF) được thành lập ngày 24 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 1272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, trụ sở được đặt tại 214 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay UEF đào tạo với những chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Công nghệ thông tin. Ngoài ra, Trường còn kết hợp đào tạo liên thông với các trường đại học trên thế giới.

Trường đã xây dựng 1 thư viện điện tử khá hiện tại, tuy nhiên hiện nay thư viện chỉ phục vụ cho sinh viên của trường và chỉ truy cập được trong khuôn viên các cơ sở của trường .

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 214 Pasteur, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08)38272788

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng,…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Giáo dục Đại cương
Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Tài chính – Kinh doanh Tiền tệ
Khoa Kế Toán
Khoa Công nghệ Thông tin

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 600 chỉ tiêu Đại học và Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường  Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế tài chính TP HCM 2010:

Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 Điểm xét tuyển NV2
101 Công nghệ thông tin Khối A: 13 Khối D: 13 13
401 Quản trị kinh doanh Khối A: 13 Khối D: 13 13
402 Kế toán Khối A: 13 Khối D: 13 13
403 Tài chính – Ngân hàng Khối A: 13 Khối D: 13 13
Hệ Cao đẳng
Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 Điểm xét tuyển NV2
C65 Quản trị kinh doanh Khối A: 10 Khối D: 10 10
C66 Kế toán Khối A: 10 Khối D: 10 10
C67 Mạng máy tính & truyền thông Khối A: 10 Khối D: 10 10

 

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế tài chính TP HCM 2009:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 401 Quản trị Kinh doanh A, D1 13 H
2 402 Kế toán A, D1 13 H
3 403 Tài chính Ngân hàng A, D1 13 H
4 101 Công nghệ Thông tin A 13 H
5 C65 Quản trị Kinh doanh. A, D1 10 H
6 C66 Kế toán. A, D1 10 H
7 C67 Mạng máy tính và truyền thông A 10 H


5. Cơ hội việc làm 

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image