Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM)

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM)

1. Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

Trường ĐHKHXH&NV có lịch sử trên 50 năm với tiền thân là Trường Đại học Văn khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn, thành lập năm 1957.

Sau ngày thống nhất đất nước, tháng 10/1975, Trường Đại học Văn khoa có nhiều thay đổi về mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo.

Tháng 4/1977 Trường Đại học Văn khoa hợp nhất với Trường Đại học Khoa học thành Trường Đại học Tổng hợp TPHCM. Ngày 30/3/1996, Trường ĐHKHXH&NV được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TPHCM và là một trong những trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM.

Trường ĐHKHXH&NV có vai trò quan trọng trong nền giáo dục đại học của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng cao ở địa bàn các tỉnh phía Nam.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08)38221909, 3.8293828

3.Cơ sở vật chất

Trường hiện có hai cơ sở: cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1 rộng 1,2 ha; và cơ sở Linh Trung, Thủ Đức, rộng trên 23 ha. Trường đang sử dụng có hiệu quả cơ sở đào tạo Đinh Tiên Hoàng và đẩy nhanh việc xây dựng Linh Trung thành cơ sở đào tạo hiện đại, có các khu chức năng như nhà làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, thư viện, khu phức hợp thể dục thể thao, dịch vụ,… nằm trong khu quy hoạch rộng hơn 700 ha của ĐHQG-HCM.

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Ngành học:

Văn học và ngôn ngữ
Báo chí - Truyền thông
Lịch sử
Nhân học
Triết học
Địa lý
Xã hội học
Thư viện thông tin
Giáo dục
Lưu trữ học
Văn hóa học
Công tác xã hội
Tâm lý họcĐô thị học
Du lịch
Ngữ văn Anh
Song ngữ Nga – Anh
Ngữ văn Pháp
Ngữ văn Trung Quốc
Ngữ văn Đức
Quan hệ quốc tế
Ngữ văn Tây Ban Nha
Nhật Bản học
Hàn Quốc học

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM tuyển sinh 2.800 chỉ tiêu

D. Điểm chuẩnTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Ngành học Khối thi Điểm chuẩn NV1 Điểm xét NV2 Chỉ tiêu NV2
Văn học và ngôn ngữ C, D1 14
Báo chí – Truyền thông C, D1 20
Lịch sử C, D1 14
Nhân học C, D1 14 15, 15 35, 15
Triết học A 14,5
C, D1 14/16,5 16/16,5 30/10
Địa lý A, B 14
C, D1 14,5/14
Xã hội học A, D1 14
C 15
Thư viện thông tin A 14,5
C, D1 14 15 45, 15
Giáo dục C, D1 14/14,5 15 45, 15
Lưu trữ học C, D1 14 15/15,5 30, 10
Văn hóa học C, D1 14 15 20, 10
Công tác xã hội C, D1 14
Tâm lý học B, D1 17,5
C 19
Đô thị học A, D1 14,5/14 15 15
Du lịch C, D1 19/18,5
Ngữ văn Anh D1 18
Song ngữ Nga – Anh D1, D2 14/14,5 15 35/5
Ngữ văn Pháp D1, D3 14 15 30, 10
Ngữ văn Trung Quốc D1, D4 14 15 30, 10
Ngữ văn Đức D1, D5 14/14,5 15 40
Quan hệ quốc tế D1 19
Ngữ văn Tây Ban Nha D1, D3 14,5/19 15 30
Nhật Bản học D1, D6 16,5/17
Hàn Quốc học D1 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image