Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Đại học Khoa học Thái Nguyên

Đại học Khoa học Thái Nguyên

1. Lịch sử  Trường  Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) thuộc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tiền thân là Khoa Khoa học Tự nhiên, được thành lập năm 2002 theo Quyết định số 1286/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/ 03/ 2002 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

Đến tháng 11/ 2006, để phù hợp với sự mở rộng của quy mô và ngành đào tạo, Giám đốc ĐHTN đã ký Quyết định số 803/QĐ-TCCB đổi tên Khoa Khoa học Tự nhiên thành Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội.
Tháng 12/ 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1901/QĐ – TTg ngày 23/ 12/ 2008 về việc thành lập trường Đại học Khoa học trên cơ sở nâng cấp khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội thuộc ĐHTN.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3746982 - Fax: (0280) 3746965. - Email: dhkh.dhtn@gmail.com

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Toán học
Vật lý học
Toán ứng dụng
Hóa học
Địa lý học
Khoa học môi trường
Sinh học
Công nghệ sinh học
Văn học
Lịch sử
Khoa học quản lý
Công tác xã hội
Việt Nam học
Khoa học thư viện
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Báo chí
Khách sạn, nhà hàng
Quản lý Tài nguyên và Môi trường

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên  tuyển sinh 1.050 chỉ tiêu Đại học

năm 2012: Trường tuyển sinh 1.150 chỉ tiêu

D. Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Mã ngành 

Khối thi

Điểm NV1

Nguyện vọng 2`

Nguyện vọng 3

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

Chỉ tiêu Điểmchuẩn Chỉ tiêu Điểm chuẩn
- Toán học

130

A

13.0 42 13.0
- Vật lí

131

A

13.0 35 13.0 22 13
- Toán – Tin ứng dụng

132

A

13.0 51 13.0 12 13
- Hoá học

230

A

13.0 45 13.0 13 13
- Địa lý

231

B

14.0 26 14.0 7 14
- Khoa học môi trường

232

A

13.0 13 13.0 10 13
- Sinh học

330

B

14.0 29 14
- Công nghệ sinh học

331

B

14.0 10 14
- Văn học

610

C

14.0 13 15.0
- Lịch sử

611

C

14.0 20 15.0
- Khoa học quản lí

612

C

15.0
- Công tác xã hội

613

C

15.0
- Việt Nam học

614

C

14.0 17 14.0
- Thư viện – Thiết bị trường học

615

C

14.0 51 14.0 29 14


5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image