Trường Đại học Hàng hải

Trường Đại học Hàng hải

Đại học Hàng hải

Đại học Hàng hải

1. Lịch sử  Trường  Đại học Hàng hải

I. Lịch sử hình thành Trường Đại học Hàng hải (1956-1983)

A. Thời kỳ 1956-1958 (Trường Sơ cấp Hàng hải)

Ngày 01/4/1956, Trường sơ cấp Lái tàu được thành lập tại Nhà máy nước đá, đường Cù Chính Lan Thành phố Hải Phòng (nay là trụ sở của Công ty vận tải thủy số 3). Đồng chí Kiều Công Quế, giám đốc Cảng Hải Phòng, kiêm Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Quế làm Phó Hiệu trưởng thường trực. Khóa đầu có 120 học sinh. Ngày 01/7/1956, tại số 5 Bến Bính Trường sơ cấp Máy tàu được thành lập.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiên làm Hiệu Trưởng. Đầu năm 1957, sáp nhập Trường Sơ cấp Lái tàu và Trường Sơ cấp Máy tàu thành trường Sơ cấp Hàng hải, trụ sở tại số 5 Bến Bính Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Tiên bổ nhiệm quyền Hiệu trưởng.

B. Thời kỳ 1959-1961 (Trường Trung cấp Hàng hải)

Đầu năm 1959, Trường Sơ cấp Hàng hải được nâng lên thành Trường Trung cấp Hàng hải trực thuộc Tổng cục Giao thông thủy bộ trụ sở tại số 5 Bến Bính Hải Phòng. Đồng chí Lê Văn Cường được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy; đ/c Nguyễn Văn Tiên làm phó Hiệu trưởng (các đ/c Đặng Văn Qua, Đào Văn Quang sau đó thay đ/c Lê Văn Cường làm Hiệu trưởng).

Tháng 9/1959 Trường chuyển địa điểm về số 8 Trần Phú Hải Phòng, thành lập bộ phận Điện tàu thủy và tạm thời nằm trong Ban Máy tàu thủy do đ/c Lê Xuân Khảm phụ trách.

C. Thời kỳ 1962-1975 (Trường Hàng hải Việt Nam)

Tháng 5/1962 Nhà trường thành lập Ban Điện tàu thủy do đ/c Phan Xuân Ngọc làm trưởng ban. Trường chuyển trụ sở từ số 8 Trần Phú về tiếp quản Trường Học sinh Miền Nam số 19 và 21 ở Cầu Rào. Đồng chí Lê Văn Cường làm Hiệu trưởng đến hết năm 1960. Tháng 1/1963 Trường đón đoàn chuyên gia Liên Xô gồm 4 người thuộc các chuyên ngành: Kinh tế vận tải, Hàng hải, Máy tàu, Điện tàu thủy sang giúp về bồi dưỡng giáo viên và xây dựng mục tiêu đào tạo. Năm 1965 Trường sơ tán về các Xã ngoại thành thuộc Huyện Tiên Lãng Hải Phòng.

Thành lập Ban Vỏ tàu thủy do đ/c Nguyễn Văn Phiêu phụ trách. Mở thêm lớp Sơ cấp Thương vụ, Sơ cấp Hàng giang học 18 tháng. Mở thí điểm lớp Đại học Tại chức các ngành Hàng hải như: Lái tàu, Máy tàu, Điện tàu thủy (gọi là lớp Đại học Chống Mỹ). Đến năm 1966, chính thức thành lập Khoa Đại học Hàng hải tại Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, các đ/c Nguyễn Minh Thuyết phụ trách ngành Lái tàu; đ/c Nguyễn Diên Niên phụ trách ngành Máy tàu thủy; đ/c Phan Xuân Ngọc phụ trách ngành Điện tàu thủy. Năm 1968, Nhà trường mở thêm lớp đào tạo giáo viên ngành Hàn tàu.
Năm 1970, hợp nhất các tổ Vỏ tàu, Hàn tàu, Sửa chữa máy thành Ban Cơ khí thủy. Từ 1971-1975 Trường chuyển về 338 Lạch Tray (Cầu Rào) chuẩn bị cho bước phát triển mới. Thời kỳ 1974-1975 đ/c Đỗ Viết Sử được giao quyền Hiệu trưởng; đ/c Hoàng Văn Nhuận làm Bí thư Đảng ủy thời kỳ 1975-1976.

D. Thời kỳ 1971-1984 (Phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy)

Phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy (GTĐT) được thành lập theo Quyết định số 115/CP của Chính phủ trên cơ sở các ngành Đại học Cơ khí thủy, Công trình thủy, Vận tải thủy của Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT) và Khoa Đại học Hàng hải, đ/c Vũ Lăng được bổ nhiệm Phân Hiệu trưởng. Năm 1973 Trường được Chính phủ giao đào tạo 10 ngành học. Tháng 01/1973 Bộ GTVT giao nhiệm vụ cho Trường Hàng hải Việt Nam đón các ngành học thuộc Khoa Hàng hải từ Phân hiệu GTĐT về, chiêu sinh khóa mới, chuẩn bị thành lập Trường Đại học Hàng hải. Tháng 4 năm 1974 các ngành thuộc khoa Hàng hải từ Phân hiệu đã được bàn giao xong. Trường Hàng hải chuyển từ nơi sơ tán về số 338 Lạch Tray, Hải Phòng.

E. Thời kỳ 1976-1983 (Trường Đại học Hàng hải)

Ngày 27/10/1976 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 426/TTG nâng Trường Hàng hải Việt Nam lên thành Trường Đại học Hàng hải, đ/c Trần Thiện Vụ trưởng Vụ Giáo dục Bộ GTVT kiêm Hiệu trưởng Nhà trường, đ/c Trần Ngọc Ân làm Bí thư Đảng ủy. Trường thành lập khoa Tại chức-bổ túc, mở lớp bồi dưỡng sĩ quan cấp trưởng, mở thêm ngành Điện tàu thủy. Tháng 01 năm 1977 Bộ GTVT bổ nhiệm đ/c Trần Hữu Nghị Trưởng khoa Máy tàu; đ/c Nguyễn Hữu Lý Trưởng khoa Lái tàu, đ/c Phan Xuân Ngọc Trưởng khoa Điện. Tháng 4/1979 đ/c Lê Đức Toàn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

II. Thời kỳ xây dựng và trưởng thành 1984-2000

Tháng 3/1984 Bộ GTVT Quyết định số 419QĐ/TCCB nhập trường ĐHGTĐT vào Trường Đại học Hàng hải. Trường Đại học Hàng hải giữ nguyên phiên hiệu, dấu và tài khoản; Đ/c Lê Đức Toàn được cử làm Hiệu trưởng. Tháng 8/1989 Bộ GTVT chuẩn y mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo các ngành học của Trường gồm: 10 ngành Đại học 5 năm, 01 ngành Đại học 4 năm và 2 ngành Trung học đào tạo 3 năm. Tháng 9/1992, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho mở đào tạo Cao học các ngành Bảo đảm an toàn Hàng hải, Thiết bị năng lượng tàu thuyền, Điện tàu thủy, Đóng tàu, Xây dựng công trình thủy, Kinh tế vận tải thuỷ…Tháng 4 năm 1997 PGS-TS Trần Đắc Sửu được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng thay đ/c Lê Đức Toàn.
Năm 1998 được mở thêm 3 ngành đào tạo hệ đại học: Điện tự động công nghiệp, Kinh tế ngoại thương, Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

III. Trường Đại học Hàng hải phát triển và hội nhập (từ năm 2000 đến nay).

Năm 2004, Đ/c Đặng Văn Uy Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng thay đ/c Trần Đắc Sửu.. được Bộ GTVT điều động đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, đ/c Phạm Tiến Tỉnh được Thảnh ủy cử làm Bí thư Đảng ủy. Tháng 9/2005 tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2005 – 2008 đ/c Đặng Văn Uy được bầu làm Bí thư.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  484 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Điện thoại:  (+84). 31. 3829 109 / 3735 931 – Fax: (+84). 31. 3735 282 / 3625 175 - Email: info@vimaru.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Điều khiển tàu biển
Khoa Máy tàu biển
Khoa Điện :- Điện tử tàu biển
Khoa Cơ khí đóng tàu
Khoa Thiết kế và công nghệ đóng tàu
Khoa Kinh tế vận tải biển
Khoa Công trình thủy
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Sau đại học
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Giáo dục quốc phòng

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Hàng hải tuyển sinh 3.100 chỉ tiêu Đại học

D. Điểm chuẩn Trường  Đại học Hàng hải

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

 

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

Mã ngành

ĐIỂM NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm xét tuyển NV2

A- Nhóm ngành Hàng hải:      

1

Điều khiển tàu biển.

101

13

2

Khai thác máy tàu biển.

102

13

150

13

B- Nhóm Kỹ thuật- C.nghệ:

1

Điện tàu thuỷ.

103

13

50

13

2

Điện tử viễn thông.

104

13

30

13

3

Điện tự động công nghiệp.

105

13

4

Máy tàu thuỷ.

106

13

20

13

5

Thiết kế thân tàu thuỷ.

107

13

6

Đóng mới và S/c tàu thuỷ.

108

13

30

13

7

Máy xếp dỡ.

109

13

8

Công trình thuỷ.

110

13

9

Bảo đảm an toàn Hàng hải.

111

13

10

Xây dựng dân dụng và CN.

112

14.5

11

Kỹ thuật cầu đường.

113

13.5

12

Công nghệ thông tin.

114

13

40

13

13

Kỹ thuật môi trường.

115

13

   
C-Nhóm ngành Kinh tế- QTKD:

   

1

Kinh tế vận tải biển.

401

18.5

   

2

Kinh tế ngoại thương.

402

17.5

   

3

Quản trị kinh doanh.

403

17

   

4

Quản trị tài chính k.toán.

404

17

   

5

Quản trị KD bảo hiểm.

405

17

   


5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image