Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Đại học Công nghiệp Việt - Hung

1. Lịch sử Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Hung

Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương có truyền thống 34 năm hoạt động đào tạo. Trường được sự quan tâm đặc biệt của hai nhà nước Việt Nam và Hungary. Trong giai đoạn phát triển mới, nhà trường đang hội nhập sâu rộng với giáo dục châu Âu mà hạt nhân là các trường đại học Hungary. Là trường đại học thứ hai ở Việt Nam mang tên Việt Nam và một quốc gia nước ngoài, nhà trường có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đủ sức cạnh tranh quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 16, Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: 04.665.664.63

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, Sau Đại  học, Cao đẳng…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Tài chính – Ngân hàng
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin quản lí
Công nghệ kĩ thuật điện điện tử
Công nghệ may

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu Đại học và Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

Điểm chuẩn vào trường năm 2010:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 1 Tài chính – Ngân hàng A,D1 10
2 2 Kế toán A,D1 10
3 3 Quản trị kinh doanh A,D1 10
4 4 Công nghệ thông tin A 10
5 5 Hệ thống thông tin quản lí A 10
6 6 Công nghệ kĩ thuật điện điện tử A 10
7 7 Công nghệ may A 10


5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image