Trường Đại học Bình Dương

Trường Đại học Bình Dương

Đại học Binh Dương

Đại học Binh Dương

1. Lịch sử  Trường  Đại học Bình Dương

Trường Đại học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày thành lập đến nay quá trình phát triển của Trường gắn với những mốc thời gian sau:

+ Ngày 04 tháng 02 năm 1998 theo quyết định số 202/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Bình Dương được chiêu sinh đào tạo hệ Đại học 4 năm.

+ Ngày 14 tháng 10 năm 1999 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo hệ Cao đẳng theo quyết định số 4063/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngày 28 tháng 04 năm 2004 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo theo hình thức Giáo dục Từ xa theo quyết định số 2168/QĐ – BGD&ĐT/GDTX của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngày 11 tháng 08 năm 2004 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo hệ Trung học Chuyên nghiệp theo quyết định số 4214/TCCN/DN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngày 17 tháng 09 năm 2004 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo văn bằng hai theo quyết định số 8286/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngày 29 tháng 03 năm 2005 Trường Đại học Bình Dương được phép đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm theo quyết định sô 1314/QĐ – BGD&ĐT/ĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngày 29 tháng 05 năm 2006 Trường Đại học Bình Dương chuyển loại hình từ trường Dân lập sang Tư thục theo quyết định số 122/2006/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Ngày 09 tháng 03 năm 2007 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo liên thông theo quyết định số 1196/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngày 06 tháng 08 năm 2007 Trường Đại học Bình Dương được giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ theo quyết định số 990/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Ngày 30 tháng 08 năm 2007 Trường Đại học Bình Dương được phép chiêu sinh đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh theo quyết định số 5578/QĐ – BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ngày 17 tháng 08 năm 2009 Trường Đại học Bình Dương được phép liên kết với Đại học Benedictine chiêu sinh đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo quyết định số 5141/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau hơn 13 năm hoạt động Trường Đại học Bình Dương đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục với quan điểm Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có nghĩa vụ đóng góp xây dựng và phát triển giáo dục. Đại học Bình Dương từng bước trở thành đại học kinh tế sinh thái đa lĩnh vực, đào tạo Kỹ sư, Cử nhân thực hành chất lượng cao phù hợp với điều phát triển kinh tế xã hội.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:  0650)3822058,  3871601,  3871503, 3872074.

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học, Sau Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Công Nghệ Sinh Học
Khoa Ngoại Ngữ
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Khoa Xây Dựng
Khoa Xã Hội
Khoa Điện – Điện Tử
Khoa Việt Nam Học
Khoa Kiến Trúc
Khoa Ngữ Văn
Khoa Tài Chính Ngân Hàng
Khoa Giáo Dục Thể Chất
Khoa Sau Đại Học
Khoa Đào Tạo Hợp Tác Quốc Tế

C. Chỉ tiêu tuyển sinh: năm 2011:  Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu Đại học và Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường  Đại học Bình Dương

Điểm chuẩn vào trường năm 2010:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Cao đẳng A,D1,V 10
2 Đại học B,C 14
3 Đại học A,D1,V,T 13
4 Cao đẳng B 11

 

5. Cơ hội việc làm 

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image