Trường Cao đẳng Truyền hình

Trường Cao đẳng Truyền hình

Cao đẳng Truyền hình

Cao đẳng Truyền hình

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Truyền hình

Trường Cao đẳng truyền hình, tiền thân là trường Công nhân kỹ thuật phát thanh được thành lập ngày 10-3-1956 tại Đài Phát thanh Mỹ Trì, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp cho các đài truyền thanh, phát thanh trong cả nước. Ngày 10-3 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của trường.

Sau nhiều lần tách nhập, đổi tên, đổi cơ quan chủ quản và di chuyển địa điểm tới 6 lần qua nhiều địa bàn, năm 1973, trường được cấp 20.000 m2 tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây(cũ)(nay thuộc Hà Nội) để xây dựng trường.

Ngày 01-10-1979, Uỷ ban Phát thanh truyền hình kỷ quyết định chuyển trường Công nhân Kỹ thuật Phát thanh thành trường Nghiệp vụ Phát thanh Truyền hình trực thuộc Uỷ ban Phát thanh Truyền hình với nhiệm vụ mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật và thi tay nghề cho các học viên.

Năm 1984 là năm đầu tiên trường đào tạo chính quy dài hạn các nghề phát thanh viên, biên tập viên và cán bộ quản lý đài truyền thanh huyện.

Ngày 24/04/1987, trường Nghiệp vụ phát thanh truyền hình đã được bàn giao sang trực thuộc Bộ Thông tin.

Ngày 03/12/1992, trường được nâng cấp thành Trường Trung học Phát thanh Truyền hình.

Ngày 01/11/1993, trường được bàn giao về Đài Truyền hình Việt nam và ngày 20/02/1997, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt nam ký quyết định đổi tên trường là Trường Trung học Truyền hình. Ngày 21/01/2005, trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập trường Cao đẳng Truyền hình.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội
Điện thoại: +04.33853241 - Fax: +04.33851592 - Email:  ctv@vtv.gov.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Báo chí
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Đại cương
Khoa Kỹ thuật cơ sở
Khoa Kỹ thuật truyền hình

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường Cao đẳng Truyền hình tuyển sinh 700 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Truyền hình

Điểm chuẩn vào trường các năm:

Điểm chuẩn năm 2008:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 1 Bỏo chớ C 20.5
2 2 Kỹ thuật Điện tử Phỏt thanh – Truyền hỡnh A 10
3 3 Cụng nghệ thụng tin A 10
4 5 Điện tử viễn thụng A 10

 

Điểm chuẩn 2009:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 1 Báo chí phát thanh – truyền hình C 15
2 2 Kỹ thuật điện tử phát thanh – truyền hình A 10
3 3 Công nghệ thông tin A 10
4 3 Công nghệ thông tin . D1 10
5 5 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông A 10
6 6 Tiếng Anh D1 10
7 7 Kế toán A 10

 

Điểm chuẩn năm 2010:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 1 - Báo chí phát thanh truyền hình C 13
2 D1 12
3 2 - Kĩ thuật điện tử phát thanh truyền hình A 10
4 3 - Công nghệ thông tin A, D1 10
5 5 - Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông A 10
6 6 - Tiếng Anh D1 10
7 7 - Kế toán A, D1 10


5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image