Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

1. Lịch sử Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Trường CĐSP Nghệ An là trường công lập, tiền thân là các trường sư phạm trung cấp Nghệ An, được thành lập từ năm 1959 theo các Nghị định, Quyết định  của Chính phủ. Hiện nay trường có mục đích đào tạo, bồi dưỡng đội nguc giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ các trường học và đào tạo một số ngành nghề ngoài sư phạm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trường nằm trong hệ thống giáo dục Đại học, trực thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển, tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, về thanh tra giáo dục đồng thời chịu sự quản lý hành chính về lãnh thổ của UBND Thành phố Vinh.

Đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ trường học, và một số ngành nghề ngoài sư phạm, phục vụ nhu cầu phát triển giáo dục đào tạo, kinh tế, xã hội.

- Đào tạo và bồi dưỡng Tiếng việt cho học sinh, sinh viên một số nước trong khu vực.

- Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học giáo dục nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của thời kỳ đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học, xây dựng xã hội học tập; đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ khác góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

- Quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tuyển sinh theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao hàng năm. Phối hợp các lực lượng để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, học viên.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động xã hội.

- Quản lý và sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật. Phát huy hiệu quả đầu tư vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ các yêu cầu của ngành GD&ĐT tỉnh nhà.

- Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trường Chinh – Thành phố Nam Định.

- Năm 1992 tỉnh Ninh Bình được tách ra, trường đổi tên là trường Cao đẳng Sư phạm Nam Hà
.
- Năm 1994 trường Cán bộ quản lý giáo dục Nam Hà sát nhật vào trường Cao đẳng Sư phạm Nam Hà – Năm 1997 tỉnh Hà Nam được tách ra, trường đổi tên là trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038) 3857009- 3857070 - Fax: 0383857042 - Email: cdspnghean@.hn.vnn.vn

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Sư phạm Toán học
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Giáo dục Thể chất
Sư phạm Tiếng Anh
Tiếng Anh
Giáo dục Tiểu học
Giáo dục Mầm non
Công nghệ thông tin
Sư phạm Âm nhạc
Quản trị văn phòng
Công tác xã hội
Công nghệ thiết bị trường học
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Địa lí
Sư phạm Lịch sử

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 24 Sư phạm Sử – GDCD C 11
2 23 Sư phạm Địa – Mỹ thuật H 11
3 22 Sư phạm Văn – CT Đội C 11
4 18 Sư phạm Văn – GDCD C 13
5 17 Tiếng Anh TM-DL (Ngoài SP) D1 12.5
6 16 Công nghệ Thiết bị trường học (Ngoài SP): B 11
7 16 Công nghệ Thiết bị trường học (Ngoài SP) A 10
8 15 Công tác xã hội (Ngoài SP) C 11
9 14 Quản trị văn phòng (Ngoài SP) C 12
10 10 Công nghệ thông tin (Ngoài SP) A 10
11 12 Sư phạm Âm nhạc N 11
12 9 Giáo dục Mầm non M 14.5
13 8 Giáo dục Tiểu học: D1 13
14 8 Giáo dục Tiểu học; C 15.5
15 8 Giáo dục Tiểu học A 12
16 7 Tiếng Anh (Ngoài SP) D1 12.5
17 6 Sư phạm Tiếng Anh D1 16.5
18 5 Sư phạm Thể dục – CT Đội T 15
19 3 Sư phạm Sinh – Hoá B 11
20 2 Sư phạm Toán – Tin A 10
21 1 Sư phạm Toán – Lý A 12.5

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Cao đẳng , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image