Khoa Du lịch – ĐH Huế

Khoa Du lịch - ĐH Huế

Khoa du lịch - ĐH Huế

Khoa du lịch - ĐH Huế

1. Lịch sử Khoa Du lịch - ĐH Huế

Cùng với sự phát triển nhanh của ngành du lịch, trong thời gian qua, nguồn nhân lực du lịch của cả nước nói chung, khu vực MT-TNnói riêng đã liên tục tăng về số lượng và có bước phát triển cả về mặt chất lượng. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, có kinh nghiệm, có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong tổng số lao động đã tăng dần. Kết quả điều tra nguồn nhân lực du lịch năm 2005 cho thấy, cả nước có 220.000 lao động trực tiếp. Trong đó, Miền Nam chiếm 46% (102.000 lao động); MT-TN chiếm 19% (41.000 lao động); Miền Bắc chiếm 35% (77.000 lao động). Tuy nhiên chỉ có 5% đạt trình độ đại học trở lên, 20% được đào tạo và bồi dưỡng qua các trường trung học, dạy nghề và đào tạo tại chỗ, số còn lại chưa được đào tạo cơ bản và bài bản về du lịch. Đến nay, tỷ lệ này vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể, vì nhu cầu bổ sung mới lao động du lịch cao hơn năng lực đào tạo của các trường.

Tuy nhiên, để thấy rõ hơn vấn đề cốt lõi trong đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao ngành du lịch, thì những con số trên cũng chỉ mới cho thấy một phần của “tảng băng nổi”, đó là sự thiếu hụt về đội ngũ người làm công tác quản lý có trình độ chuyên môn cao, nhưng chưa cho thấy điều quan trọng hơn đó là mức độ phù hợp giữa nghề được đào tạo và công việc mà họ đảm trách, và từ đó là mức đảm bảo chất lượng công việc. Thực trạng này cũng được nhìn nhận bởi các nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm đến du lịch Việt Nam. Ví dụ, theo “The Wall Street Journal” ngày 30/5/2007 với ý kiến từ các nhà đầu tư đã chỉ ra rằng trong khi Việt nam đang tập trung xây dựng hình ảnh “Điểm đến cao cấp (Luxury Destination) thì thiếu lao động du lịch có tính chuyên nghiệp là điều rất đáng quan ngại. Tương tự, với tiêu đề “Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên thiếu trầm trọng nguồn nhân lực du lịch (Central and Tay Nguyen regions suffer shortage of tourism staff)” báo điện tử “ETN Travel Industry Deals” ngày 27/5/2007 chỉ ra sự cần thiết phải có thêm các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của khu vực này. Thực tế trên đặt ra yêu cầu bức thiết phải tăng cường đào tạo nhanh và đào tạo lại cán bộ làm công tác du lịch có trình độ chuyên môn cao về du lịch.

Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa thiên – Huế, khu vực MT-TN và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại Học Huế, ngày 14/1/2008 Giám đốc Đại Học Huế đã ký quyết định 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Du lịch trực thuộc Đại Học Huế.

Sự ra đời của Khoa Du lịch – Đại Học Huế sẽ tạo điều kiện cho Đại Học Huế khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một đại học trọng điểm đa ngành ở Miền Trung và Tây nguyên. Khoa Du lịch – Đại Học Huế ra đời mở ra cơ hội tốt hơn cho người học có điều kiện học tập ở trình độ cao thuộc các chuyên ngành du lịch, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp và của ngành, nâng cao danh tiếng, uy tín và hình ảnh của du lịch MT-TN nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung. Sự ra đời của Khoa Du lịch – Đại Học Huế cũng sẽ góp phần tô đậm và nâng cao hình ảnh của Huế với tư cách là thành phố của du lịch và lễ hội của Việt Nam -Thành phố Festivals.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  Số 3 – Lê Lợi , TP. Huế
Điện thoại: (054)3828493,   3833329.

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, …

B. Khoa, ngành đào tạo:

Ngành đào tạo:

Du lịch học
Quản trị kinh doanh

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  Trường  Khoa Du lịch - ĐH Huế tuyển sinh 530 chỉ tiêu

D. Điểm chuẩn Khoa Du lịch - ĐH Huế

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Ngành Khối thi Điểm trúng tuyển Điểm  chuẩn NV2 Chỉ tiêu NV2
Du lịch học A 13    
Du lịch học C 14    
Du lịch học D1,2,3,4 13    
Quản trị kinh doanh A 13 13,5 58
Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image