Trường Học viện Ngoại giao

Trường Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao

1. Lịch sử trường Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao được thành lập theo Quyết định Số 82/2008/QĐ – TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế (tiền thân là Trường Ngoại giao – thành lập năm 1959). Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng cán bộ đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu tư vấn chính sách đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  69 phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:   +84-4-38344540 – Fax +84-4-38343543

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ…

B. Khoa, ngành đào tạo:

- Quan hệ Quốc tế

+ Tiếng Anh
+ Tiếng Pháp
+ Tiếng Trung

- Tiếng Anh
- Tiếng Pháp
- Kinh tế quốc tế
- Luật quốc tế
- Truyền thông quốc tế

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011: Học viện Ngoại giao tuyển 550 chỉ tiêu trong đó có 450 chỉ tiêu hệ ĐH và 100 chỉ tiêu hệ Cao đẳng. Trường tuyển sinh trong cả nước. Điểm xét tuyển theo ngành học

D. Điểm chuẩn trường Học viện Ngoại giao:

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

- Quan hệ Quốc tế, nếu học:
      + Tiếng Anh

701

D1

21

      + Tiếng Pháp

703

D3

 19

      + Tiếng Trung

704

D1

 20

- Tiếng Anh

751

D1

 25

- Tiếng Pháp

753

D3

 25

- Kinh tế quốc tế

401

A

 21,5

- Luật quốc tế

501

D1,3

 19

- Truyền thông quốc tế

705

D1

 19

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image

Tin mới

© 2011 Địa điểm thi zzz.vn

Xây dựng và phát triển bởi tradiemthi.net