Trường Học viện Chính sách và Phát triển

Trường Học viện Chính sách và Phát triển

Khuôn viên của Học viện Chính sách và Phát triển

Khuôn viên của Học viện Chính sách và Phát triển

1. Lịch sử trường Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày 04 tháng 01 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 10/QĐ-TTg thành lập Học viện Chính sách và Phát triển. Đây là trường công lập trực thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Chính sách và Phát triển tập trung đào tạo chuyên ngành mới, trọng điểm mà xã hội đang cần và hiện nay chưa có trường Đại học, Học viện nào đào tạo như chuyên ngành: Quy hoạch phát triển, Chính sách phát triển, Kinh tế đối ngoại (quản lý ODA và FDI) và các chuyên ngành: Kế hoạch phát triển, Triết học và Chính trị học…

Học viện Chính sách và Phát triển phấn đấu nhanh chóng đạt được chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, tiến tới đạt đẳng cấp quốc tế về nội dung và trình độ đào tạo, liên thông và tương thích với mặt bằng kiến thức của các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện cho Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động và thành công trong quá trình hội nhập quốc tế; có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy và giáo trình nước ngoài tiên tiến sẽ được sử dụng tại Học viện Chính sách và Phát triển . Sinh viên tốt nghiệp ở Học viện Chính sách và Phát triển có thể làm việc ở nước ngoài.

Học viện Chính sách và Phát triển phấn đấu trở thành một đơn vị mạnh về hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Bộ chủ quản giao và đáp ứng các nhu cầu của xã hội.trên cơ sở các Viện nghiên cứu  trực thuộc như: Viện nghiên cứu năng suất và phát triển, Viện Nghiên cứu Khu vực và Quốc tế, Viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô – là các đơn vị mới, phù hợp với trào lưu của thế giới và Trung tâm công nghệ thông tin với nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo tin học và nghiên cứu các mô hình dự báo kinh tế, các mô hình phục vụ công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển

Đối với đào tạo sau đại học, trước mắt Học viện Chính sách và Phát triển sẽ tìm kiếm các trường đại học nước ngoài để phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo cao học về Chính sách công, các lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước  thực hiện các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức thuộc hệ thống các cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch. Các chương trình bồi dưỡng về quản lý và quản trị kinh doanh cũng sẽ được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

 

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại: (04) 3747 3186 –  Fax: (04) 3747 3186 - phongdaotao.hcp@moet.edu.vn.

 

3.Cơ sở vật chất

Học viện Chính sách và Phát triển xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tại tỉnh Bắc Ninh với diện tích 50 ha , trong đó phân khu chức năng theo từng lĩnh vực đào tạo và giảng dạy theo tiêu chí: hiện đại, thân thiện với người học…Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông, học liệu và những điều kiện vật chất, thiết bị khác đảm bảo chất lượng như các trường đại học hàng đầu trong khu vực, thỏa mãn đầy đủ nhu cầu và môi trường học tập, nghiên cứu sinh hoạt của giảng viên và sinh viên

 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học, sau Đại học, các khóa đào tạo ngắn hạn….

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Kế hoạch phát triển
Khoa Kinh tế đối ngoại
Khoa Quy hoạch phát triển
Khoa Tài chính tiền tệ
Khoa Triết học và Chính trị học
Khoa Toán
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chính sách Công

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011: trường tuyển sinh đại học hệ chính quy với 320 chỉ tiêu vào 3 ngành đào tạo.

D. Điểm chuẩn trường Học viện Chính sách và Phát triển

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

 

STT

Mã Ngành

Tên ngành

Điểm  chuẩn NV1
Điểm  chuẩn NV2
1
401
Kinh tế
14
18,5
2
402
Tài chính-Ngân hàng
14
18,5
3
501
Chính sách công
14
18,5


 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , ,

Related Listing

Bạn hoặc ai đó đã góp ý từ máy tính này. Vì vậy, máy tính này đã hết quyền góp ý.

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image

Tin mới

© 2011 Địa điểm thi zzz.vn

Xây dựng và phát triển bởi tradiemthi.net