Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại

1. Lịch sử trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á&Thái Bình Dương, của Viện nghiên cứu kinh tế-quản lý Pháp ngữ (CEDIMES), của Tổ chức các Trường đại học sử dụng tiếng Pháp (AUF) với sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thương mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới; một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện; một trung tâm đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hoá nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu  công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt nam
Điện thoại: (04) 3764 3219, (04) 3795.0057

3.Cơ sở vật chất

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, Cao đẳng,…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Quản trị doanh nghiệp
Khoa Khách sạn Du lịch
Khoa Marketing
Khoa Kế toán – Kiểm toán
Khoa Thương mại Quốc tế
Khoa Kinh tế
Khoa Tài chính Ngân hàng
Khoa Thương mại điện tử
Khoa Kinh doanh thương mại
Khoa Tiếng anh
Khoa Luật thương mại
Khoa Tin học thương mại
Khoa Quản lý nguồn nhân lực
Khoa Đào tạo Quốc tế
Khoa Lý luận chinh trị
Khoa Sau đại học
Khoa Tại chức

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  trường Đại học Thương mại tuyển sinh 3.700 chỉ tiêu

D. Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Ngành  401 (Kinh tế th­ương mại) 18,0   điểm
Ngành  402 (Kế toán - Tài chính DN thương mại) 21,0   điểm
Ngành  403 (Quản trị DN khách sạn, du lịch) 17,0   điểm
Ngành  404 (Quản trị DN thương mại) 18,0   điểm
Ngành  405 (Thư­ơng mại quốc tế) 17,5   điểm
Ngành  406 (Marketing thương mại) 18,5   điểm
Ngành  407 (Quản trị  thương mại điện tử) 17,5   điểm
Ngành  408 (Tài chính - Ngân hàng thương mại) 20,5   điểm
Ngành  409 (Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại) 16,5   điểm
Ngành  410 (Luật thương mại) –  Cả khối A và D1 16,5   điểm
Ngành  411 (Quản trị nguồn nhân lực thương mại) 17,0   điểm
Ngành  412 (Quản trị thương hiệu) - Khối A 16,5   điểm
                            - Khối D1 18,0   điểm
Ngành  413 (Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ) -  Cả khối A và D1 16,0   điểm
Ngành  414 (Quản trị kinh doanh tổng hợp) 19,0   điểm
Ngành  701 (Tiếng Anh thương mại) (Điểm chuẩn ngành 701 theo nguyên tắc điểm Tiếng Anh x  2) 23,0   điểm

 

5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image

Tin mới

© 2011 Địa điểm thi zzz.vn

Xây dựng và phát triển bởi tradiemthi.net