Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

1. Lịch sử trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Năm 1946, một năm sau Cách mạng Tháng 8 thành công, trong lúc nhân dân ta đang ra sức xây dựng nước Việt Nam mới và quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được, Bác Hồ đã cho thành lập ngành TDTT chuẩn bị cho sự hình thành và phát triển nền thể thao Việt Nam.

Nền thể thao bước đầu hình thành từ năm 1946 còn non trẻ. Mục tiêu chủ yếu của TDTT cách mạng  nhằm phục vụ sức khoẻ nhân dân góp phần xây dựng đất nước Việt Nam mới và bảo vệ thành quả Cách mạng. Mục tiêu ấy thể hiện  tính ưu việt so với nền TDTT trong  xã hội cũ trước  năm 1945.

Tháng 12/1946 thực dân Pháp trở mặt xâm lược nước ta, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Ngay sau đó Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ lên chiến khu Việt Bắc để lãnh đạo nhân dân kháng chiến. Phong trào TDTT vừa mới được hình thành mấy tháng và đang trên đà phát triển lại tiếp tục đi vào kháng chiến.

Sau hoà bình lập lại 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến hành cách mạng XHCN. Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức lại ngành TDTT, khôi phục và phát triển nền TDTT vì dân, vì nước. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về công tác TDTT nhằm từng bước kiến tạo một nền TDTT XHCN phát triển mạnh mẽ, cân đối, có tính dân tộc, nhân dân và hiện đại. Bác Hồ luôn chỉ hướng cho TDTT nước ta phục vụ sức khoẻ nhân dân, người mong rằng: “Nhân dân ta ai cũng khỏe thì nước ta mạnh giàu”.

Từ năm 1957 miền Bắc thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá; thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa tư bản tư doanh, xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ngành Giáo dục vừa lo đáp ứng nhu cầu học tập to lớn, cấp bách của nhân dân, vừa lo bước đầu xây dựng tiền đề nhà trường XHCN, cải tạo trường tư thục, xây dựng hệ thống trường dân lập. Phải xây dựng trường học thành công cụ của chuyên chính vô sản “pháo đài của XHCN”; nhà trường phải gắn liền với đời sống, với lao động sản xuất và thực tiễn cách mạng nhằm đào tạo những người lao động mới. Trong đó các trường sư phạm phải được xây dựng trở thành những “Trung tâm công nghiệp nặng” của ngành Giáo dục. Giáo sinh tốt nghiệp sư phạm phải trở thành cán bộ chính trị của Đảng, vừa sẵn sàng phục vụ yêu cầu cách mạng, vừa là lực lượng nòng cốt giáo dục văn hoá trong trường, biết hướng dẫn học sinh thí nghiệm, thực hành, lao động sản xuất, hoạt động văn, thể, mỹ… phải có lòng yêu người, yêu học sinh, yêu nghề dạy học…

Chăm lo xây dựng mạng lưới các trường sư phạm đủ sức nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển giáo dục về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng. Từ  năm 1956 Bộ Giáo dục xây dựng khu sư phạm ở Cầu Giấy. Trường sư phạm cao cấp ở Khu học xá Trung ương (đặt ở Nam Ninh -Trung Quốc) được xây dựng thành trường Đại học sư phạm Hà Nội gồm đủ các khoa, đào tạo 3 năm, tuyển học sinh lớp 9, lớp 10 phổ thông (trong đội ngũ giáo viên của trường Đại học sư phạm Hà Nội có thầy giáo Nguyễn Trương Tuấn giảng dạy môn thể dục); Bộ thành lập 16 trường sư phạm trung cấp liên tỉnh và một số tỉnh lớn đào tạo giáo viên cấp 2 theo hệ 7 + 2. Từ năm 1958 Bộ Giáo dục xây dựng một số trường sư phạm trực thuộc Bộ như trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương, Trường Bồi dưỡng giáo viên cấp I, lớp sư phạm thể dục, lớp nhạc, hoạ.

Năm 1959, lớp thể dục gồm 100 giáo sinh sư phạm được tuyển chọn trong số các giáo sinh đang học tại trường Đại học sư phạm Hà Nội. Thầy Trương Quang Địch cán bộ phòng TDTT của Bộ đã trực tiếp về tuyển chọn. Việc tuyển chọn ban đầu gặp khó khăn vì phần nhiều giáo sinh đang học để trở thành giáo viên giảng dạy văn hoá, nay tuyển sang lớp đào giáo viên thể dục còn rất mới mẻ. Nhưng sau khi được thầy Đỗ Đức Uyên – Bí thư Đảng uỷ quán triệt, động viên, giao nhiệm vụ, lớp đã được biên chế đầy đủ và sẵn sàng học tập. Bộ giao cho Phòng Thể dục thể thao (trực thuộc Văn phòng Bộ) trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo, giảng dạy, huấn luyện. Lực lượng cốt cán của lớp có thầy Lương Ngọc Diễm, là đảng viên và một số cán bộ đoàn thanh niên. Lớp do các chuyên gia Liên Xô trực tiếp giảng dạy, huấn luyện và đã nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bổ sung lực lượng cán bộ, giáo viên thể dục cho các trường sư phạm. Thầy Lương Ngọc Diễm đã chuyển từ vị hiệu trưởng của một trường cấp I ở Bắc Giang, cùng nhiều thầy cô khác dạy các môn văn hoá, từ đây bước sang một con đường mới, con đường TDTT, giáo dục thể chất và gắn cả cuộc đời với con đường này. Sau khi học xong thầy Lương Ngọc Diễm được điều về Phòng Thể dục thể thao của Bộ Giáo dục công tác. Tại đây Thầy đã gặp được các thầy Trương Quang Địch (cán bộ ngành công an được cử đi học ở Trung Quốc về), thầy Vũ Huyến, Mạnh Chí, Đỗ Hữu Gi … là những người rất tâm huyết với sự nghiệp thể dục thể thao và giáo dục thể chất. Với chức năng nhiệm vụ được giao, các thầy đã cùng nhau suy nghĩ, tìm tòi, tham mưu giúp Bộ để tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng đào tạo đội ngũ giáo viên thể dục thể thao đang rất cần và rất thiếu trong các cấp học.

Hoàn thành khóa đào tạo giáo viên thể dục ở trường Đại học sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục tiếp tục mở lớp thứ hai gồm 90 giáo viên đang dạy cấp 1 và một số học sinh phổ thông chuyển sang đào tạo giáo viên thể dục ở Trung tâm TDTT Quần Ngựa của Uỷ ban TDTT, do thầy Phan Nguôn Đang làm Hiệu trưởng, thầy Nguyễn Tính làm Phó Hiệu trưởng. Thầy Trương Quang Địch và thầy Lương Ngọc Diễm được phân công phụ trách lớp. Lớp do các thầy Thuỳ, thầy Ngô Duy Gia, Vương Bích Nhượng, cô Duyên và các thầy cô khác của Ủy ban TDTT trực tiếp giảng dạy, huấn luyện và đã nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bổ sung lực lượng cán bộ, giáo viên thể dục cho các trường sư phạm.

Sau thời gian học 3 tháng những học viên có khả năng như thầy Hoàng Đình Ái, Lê Văn Lý cùng với thầy Đỗ Hữu Gi, thầy Nguyễn Trương Tuấn, thầy Ngô Tư  tiếp tục được chọn mở lớp thứ ba đào tạo giáo viên thể dục tại phân hiệu hai của trường Đại học sư phạm Hà Nội  tại Vinh (sau đó là trường Đại học sư phạm Vinh).

Với ba lần mở lớp, bằng sự nỗ lực của Phòng Thể dục thể thao và sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Bộ đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, giáo viên thể dục đầu tiên cho Ngành, trong số cán bộ, giáo viên đó nhiều người đã trở thành những cán bộ cốt cán, những viên gạch hồng vững chắc đầu tiên để xây dựng trường Trung cấp Thể dục thể thao. Đó là các thầy: Trương Quang Địch, Nguyễn Trương Tuấn, Đỗ Hữu Gi, Lương Ngọc Diễm, Ngô Tư, Trần Phan Hiển, Hoàng Đình Ái, Lê Văn Lý, Lê Xuân Cương…

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Xã Phụng Châu,  huyện Chương Mỹ,  Hà Nội
Điện thoại:  (04) 33866 058 – Fax: (04) 33866 598

3.Cơ sở vật chất

Hoàn thiện giai đoạn cuối đưa vào sử dụng: Nhà làm việc 3 tầng và  giảng đường TTGDQP Hà Nội I

Xây mới nhà ở công vụ cho cán bộ, sỹ quan trung tâmtrạm y tế 3 tầngXây mới 3 nhà 4 tầng KTX sinh viên và cải tạo nâng cấp 2 nhà KTX SVCải tạo nâng cấp sân điền kinh phủ chất dẻo nhựa tổng hợp và sân bóng đá trải cỏ nhân tạo. Hệ thống sân bãi đẹp, chất lượng, đủ quy cách, tiêu chuẩn quy địnhđầu tư cải tạo hệ thống điện nướcmua sắm trang thiết bị máy móc, phương tiện đầy đủ để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt đáp ứng hiệu quả. Tiếp tục làm hồ sơ thủ tục xin thêm 12 ha đất để mở rộng phát triển trường, xin kinh phí để xây mới nhà điều hành làm việc 9 tầng…

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, Cử nhân, Cao đẳng…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Ngành học:

Các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất
Các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục thể chất

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội tuyển sinh 900 chỉ tiêu trong đó 700 chỉ tiêu ĐH, 200 chỉ tiêu Cao đẳng

D. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Ngành đào tạo Khối Điểm chuẩn NV1
- Các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất 900 T 20,0
- Các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục thể chất C65 T 19,0


5. Cơ hội việc làm

Tìm trường Trường Đại học , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image