Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

1. Lịch sử trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được thành lập vào ngày 12 tháng 10 năm 1956, với tên gọi đầu tiên là Trường Đại học Nông Lâm theo quyết định số 53QĐ/NL của Bộ Nông Lâm, đóng tại Văn Điển (Hà Nội). Hiệu trưởng đầu tiên là giáo sư Bùi Huy Đáp, hiệu phó là nhà nông học Lương Định Của. Năm 1959, trường chuyển đến Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội.

Từ khi thành lập tới nay, trường đã trải qua các tên gọi Trường Đại học Nông Lâm (từ 1956), năm 1958 trường đổi tên thành Học viện Nông Lâm, năm 1963 trường Học viện Nông Lâm tách thành hai trường Đại học Nông nghiệp và Đại học Lâm nghiệp, năm 1967 trường Đại học Nông nghiệp đổi tên thành Trường Đại học Nông nghiệp I, và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (từ 2008)

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại:  84-8276346 – Fax: 84-8276554 - Email: webmaster@hua.edu.vn

3.Cơ sở vật chất

Nhà trường đã đầu tư các phòng thí nghiệm cho các khoa với trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế bằng các nguồn vốn chương trình mục tiêu của Chính phủ, dự án Giáo dục đại học (TRIG), dự án JICA, qua đó đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học và thực hành của sinh viên. Trường đã đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng: Nhà ở sinh viên, nhà làm việc, vườn thực vật, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống giảng đường và phòng học, phòng thí nghiệm, tạo điều kiện phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Khoa Nông học
Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng Thủy sản
Khoa Thú y
Khoa Tài nguyên và môi trường
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Công nghệ sinh học
Khoa Cơ – Điện
Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn
Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
Khoa Công nghệ thực phẩm
Khoa Giáo dục Quốc phòng
Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu với 4.600 hệ Đại học và 400 hệ Cao đẳng

D. Điểm chuẩn trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

Bậc đào tạo

Khối A (điểm)

Khối B (điểm)

Khối C (điểm)

Đại học

13,0

14,5

14,5

Cao đẳng

10,0

11,0

5. Cơ hội việc làm

 

Tìm trường Trường Đại học , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image