Trường Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Trường Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Đại học Ngoại thương

Đại học Ngoại thương

1. Lịch sử trường Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã chấm dứt trên 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Sau khi  giành được độc lập, nhà nước Việt Nam  Dân chủ Cộng hòa non trẻ cũng đã bắt đầu quan tâm tới xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và chú trọng giao lưu với bên ngoài. Nhưng thời gian giành độc lập chưa được bao lâu, thì Pháp quay lại chiếm đóng nước ta một lần nữa. Trong hoàn cảnh chiến tranh như vậy, Ngoại thương Việt Nam  cùng một lúc phải thực hiện 2 mục tiêu: vừa đấu tranh chống âm mưu bao vây, phong tỏa của thực dân Pháp, vừa duy trì mở rộng và giao lưu với bên ngoài. Đối với vùng địch tạm chiếm, Chính phủ áp dụng chính sách đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa vùng tự do và vùng địch tạm kiểm soát.  Ngoại thương nước ta thời kỳ này là đẩy mạnh xuất khẩu và nhập khẩu giữa vùng tự do với vùng địch tạm kiểm soát. Tới cuối năm 1950, sau khi ta giải phóng các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn, phá được thế bao vây của Pháp ở vùng biên giới phía Bắc, từ đó các nước Trung Quốc và Liên Xô mới chính thức quan hệ, trong đó có cả quan hệ về kinh tế- thương mại với Việt Nam.

Bước vào năm 1967, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta càng quyết liệt hơn. Đế cuốc Mỹ ngày càng điên cuồng hơn với chiến dịch tấn công, đánh phá và ném bom miền Bắc. Các cuộc ném bom miền Bắc của Mỹ ngày càng dữ dội hơn.  Để bảo toàn lực lượng, bảo vệ nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, các trường đại học…và người dân  Hà Nội được lệnh sơ tán khỏi Thủ đô. Hà Nội trở thành chiến trường với những hầm tránh bom, các đường hào quân sự, các ụ pháo phòng không…,tất cả chuẩn bị cho việc đánh trả máy bay Mỹ khi chúng xâm phạm bầu trời Hà Nội.

Bước vào năm 1967, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta càng quyết liệt hơn. Đế cuốc Mỹ ngày càng điên cuồng hơn với chiến dịch tấn công, đánh phá và ném bom miền Bắc. Các cuộc ném bom miền Bắc của Mỹ ngày càng dữ dội hơn.  Để bảo toàn lực lượng, bảo vệ nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, các trường đại học…và người dân  Hà Nội được lệnh sơ tán khỏi Thủ đô. Hà Nội trở thành chiến trường với những hầm tránh bom, các đường hào quân sự, các ụ pháo phòng không…,tất cả chuẩn bị cho việc đánh trả máy bay Mỹ khi chúng xâm phạm bầu trời Hà Nội.

2.Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:  91  đường Chùa Láng, phường  Láng  thượng,  quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  (04) 3.8356.800

3.Cơ sở vật chất

 

4.Tuyển sinh và đào tạo

A. Bậc đào tạo: Đại học chính quy, sau Đại học, Tại chức…

B. Khoa, ngành đào tạo:

Ngành học:

Kinh tế quốc tế.
Kinh doanh quốc tế.
Ngân hàng.
Phân tích và đầu tư tài chính.
Thương mại điện tử.Kế toán.
Luật kinh doanh quốc tế.
Quản trị kinh doanh quốc tế.
Thuế và Hải quan.
Thương mại quốc tế.
Kinh tế quốc tế
Kinh doanh quốc tế
Ngân hàng
Phân tích và đầu tư tài chính
Thương mại điện tửKế toán
Luật kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh quốc tế
Thuế và Hải quan
Thương mại quốc tế
Tiếng Anh Thương mại
Tiếng Pháp Thương mại
Tiếng Trung Thương mại
Tiếng Nhật Thương mại
Quản trị du lịch và khách sạn
Kinh tế đối ngoại
Tài chính quốc tế

C. Chỉ tiêu tuyển sinh:

năm 2011:  trường Đại học Ngoại thương (phía Bắc)  tuyển sinh 2.550 chỉ tiêu với 2.450 hệ Đại  học chính quy và 100 chỉ tiêu hệ Cao đẳng

D. Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Điểm chuẩn vào trường năm 2011:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 470 Kinh tế quốc tế. D1 22
2 460 Kinh doanh quốc tế. D1 22
3 412 Ngân hàng. D1 22
4 411 Phân tích và đầu tư tài chính. D1 22
5 405 Thương mại điện tử. D1 22
6 404 Kế toán. D1 22
7 403 Luật kinh doanh quốc tế. D1 22
8 402 Quản trị kinh doanh quốc tế. D1 22
9 458 Thuế và Hải quan. D1 22
10 457 Thương mại quốc tế. D1 22
11 470 Kinh tế quốc tế A 24
12 460 Kinh doanh quốc tế A 24
13 412 Ngân hàng A 24
14 411 Phân tích và đầu tư tài chính A 24
15 405 Thương mại điện tử A 24
16 404 Kế toán A 24
17 403 Luật kinh doanh quốc tế A 24
18 402 Quản trị kinh doanh quốc tế A 24
19 458 Thuế và Hải quan A 24
20 457 Thương mại quốc tế A 24
21 Điểm vào trường A 24
22 Điểm vào trường: D1,2,4,6 22
23 Điểm vào trường:: D3 22
24 751 Tiếng Anh Thương mại D1 29 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
25 761 Tiếng Pháp Thương mại D3 29 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
26 771 Tiếng Trung Thương mại D1,D4 28 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
27 781 Tiếng Nhật Thương mại D1,D6 28 Môn ngoại ngữ tính hệ số 2
28 406 Quản trị du lịch và khách sạn A 20 Học tại Quảng Ninh
29 406 Quản trị du lịch và khách sạn: D1 18 Học tại Quảng Ninh
30 401 Kinh tế đối ngoại A 26
31 410 Tài chính quốc tế A 26
32 451 Kinh tế đối ngoại: D1 24
33 453 Kinh tế đối ngoại:: D3 24
34 410 Tài chính quốc tế: D1 24
35 452 Kinh tế đối ngoại. D2 23
36 454 Kinh tế đối ngoại.. D1,D4 23
37 455 Kinh tế đối ngoại… D1,D6 23
38 410 Kinh tế đối ngoại…. D6 23

 

5. Cơ hội việc làm

 

Tìm trường Trường Đại học , , , , ,

Related Listing

Đặt ý kiến cuả bạn

Đánh giá bằng cách nhấn chuột vào ngôi sao dưới đây:

Gửi cho bạn bè

Captcha Xác minh
captcha image

Gửi yêu cầu

Captcha Xác minh
captcha image

Tin mới

© 2011 Địa điểm thi zzz.vn

Xây dựng và phát triển bởi tradiemthi.net